Uppmärksamheten har varit stor i målet, där två män från Vallentuna stod åtalade för att ha mördat och rånat ett par på en gård i kommunen.

Tingsrättens dom kom efter nyår. Den överklagades och gick upp till hovrätten, som meddelade sin dom i fredags.

https://www.mitti.se/nyheter/darfor-frias-26-aringen-fran-dubbelmordet-i-vallentuna/repucl!1KnftBxCllKgSQY6m6Uow/

Men redan på tisdagen gjorde en Flashbackmedlem ett inlägg och berättade vilka straff som skulle utdömas och att uppgifterna kom från en av nämndemännen. Inlägget är nu borttaget.

Uppgifterna visade sig stämma och nådde sedan Jenny Karlsson, som var åklagare i målet.

– Jag har egentligen inga kommentarer mer än att jag gjort en anmälan om brott mot tystnadsplikten, säger hon.

Bengt Åsbäck vid Särskilda åklagarkammaren fick anmälan i går.

– Jag har nu inlett förundersökning och skrivit direktiv om vad polisen ska göra. Men det finns ingen skäligen misstänkt. Inledande av förundersökning betyder att det finns anledning att anta att brott begåtts, säger han.

Handlar det om ett allvarligt brott?

– Det kan man säga eftersom absolut sekretess gäller. Man får aldrig berätta om överläggningen i rätten.

Vilket straff kan bli aktuellt?

– Normalt sett får man böter. Men spannet är stort och kan vara allt från 30 till 120 dagsböter.

Även Anders Perklev, hovrättspresident vid Svea hovrätt, poängterar den starka sekretess som råder när domstolen förhandlar.

– Att det har läckt ut vad domen skulle bli är mycket allvarligt. Det råder sträng sekretess när rätten har sin enskilda överläggning om vad domen ska bli. Den sekretessen fortsätter att gälla tills domen är meddelad. På det här sättet avslöjades den eftersom det skett en publicering före domen, säger han.

Kan en nämndeman behålla sitt uppdrag om det visar sig att hen brutit mot tystnadsplikten?

– Vi vet ju fortfarande inte hur uppgifterna kommit ut. Men om en nämndeman begår brott eller på annat sätt visar sig olämplig kan domstolen entlediga nämndemannen, säger Anders Perklev.

Skulle en fällande dom ge skäl att ta om rättegången?

– Det är inte min sak att bedöma. Kanske är det något som parterna kan svara på. Kanske om det kommer någon invändning mot domen, säger Bengt Åsbäck.

Mitt i har åter sökt Jenny Karlsson för att fråga om hon vill ifrågasätta rättegången i hovrätten och kräva en omförhandling.