Vid vård i livets slutskede bör man prioritera högsta möjliga livskvalitet, undvika onödiga behandlingar och respektera patientens egna önskemål.

Men så sker inte alltid.

Enligt en ny avhandling från Karolinska Institutet, KI, finns en tendens att ta till behandlingar som gör nytta på längre sikt, och som är plågsamma för patienten, men till liten nytta och som minskar livskvalitén.

Överbehandling

– Våra resultat visar att en betydande del av äldre personer med livsbegränsande sjukdomar utsätts för potentiell överbehandling i livets slutskede, säger doktoranden Máté Szilcz på KI:s webb.

Avhandlingen omfattar flera studier av äldre, bland annat personer med blodcancersjukdomar och kvinnor som fått antihormonell behandling för metastaser vid bröstcancer, med data som hämtats från flera nationella register.

Svårt navigera

Máté Szilcz har personliga erfarenheter av ämnet för sin avhandling:

– När min morfar diagnosticerades med en dödlig sjukdom såg jag hur svårt det var att navigera och ta beslut inom hälsovården. Upplevelsen väckte frågor om balansen mellan att ge tröst och värdighet åt den döende och tendensen inom vårt hälso- och sjukvårdssystem att ta till aggressiva behandlingar som kanske gör liten nytta men som kan minska livskvaliteten avsevärt, säger han.