I höstas, när blåsten var som kallast och himlen som gråast, såg en oxel i Tensta sina sista dagar.

Efter att ha stått i området sedan begynnelsen, när Tensta formades under 70-talets miljonprogramsbygge, orkade trädet inte mer.

Slutskedet av livet hade tillbringats på en gård vid förskolan Rödluvan, med lekande barn ikring sig om dagarna.

När oxeln så fällde sina sista löv var det en sorg för alla i dens närhet.

– Oxeln dog på platsen, och vi insåg snart att det skulle bli ett stort tomrum där den en gång stått. När det hände började vi fundera över vad vi skulle kunna göra där i stället, säger Linda Olsson, trädgårdssamordnare på Svenska Bostäder.

Barnen fick rösta

Man ville hitta på något roligt på den något begränsade ytan. Till slut kom man på tanken: Går det inte att använda oxelns trä, på något sätt?

– Vi pratade med vår arborist, som visade sig ha ett samarbete med ett företag som skapar olika träskulpturer av gamla stockar och stammar. Det var perfekt, säger Linda Olsson.

Sagt och gjort. Företaget började fila på skisser av skulpturer i olika slags färger och former. Sedan togs skisserna till den viktigaste målgruppen: barnen på förskolan, som fick rösta fram det bästa alternativet.

Därefter påbörjades en skapandeprocess, och förra veckan uppfördes slutligen en skulptur av en örn på en räv på en björn – på oxelns gamla stubbe.

– Det var väldigt fint att se, det gjordes medan barnen hade vila, så att det inte skulle bli för mycket spring omkring, säger Linda Olsson.

Nu fortsätter oxeln vaka över barnen, med nya slags ögon.

– När de vaknade och såg den verkade de väldigt glada. Jag tror de tyckte mycket om den, säger Linda Olsson.

En oxel i levande form. Genrebild.

En oxel i levande form. Genrebild.

Mostphotos