Det handlar om den cirka 560 meter långa Bonäsbäcken, som ligger i Stäkets verksamhetsområde. I arbetet med området behövde bäcken ledas om för att anpassas till detaljplanen.

Men under 2020 visade det sig att arbetet med omledningen och själva Bonäsbäcken skulle bli både dyrare och större än vad kommunen trott.

Inte uppmärksammat

– Under detaljplanearbetet har varken vi eller våra remissinstanser uppmärksammat detta som ett vattendrag. Inte heller i våra databaser har det funnits med som det, vi har uppfattat det som ett dike, berättar Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör.

När det uppkom att diket faktiskt var ett vattendrag behövde kommunen ansöka om nya och andra tillstånd, vilket de gjorde i september 2020. Vid det laget hade de redan påbörjat arbetet med omledningen.

Två månader senare gjorde länsstyrelsen ett platsbesök där det påbörjade arbetet uppdagades. Problemet? Vid det laget hade det inte hunnit godkännas av länsstyrelsen.

Därför gjorde myndigheten en polisanmälan för ärendet som klassas som miljöbrott.

– Länsstyrelsen har en skyldighet att göra en anmälan när vi misstänker miljöbrott. Det är alltid allvarligt när man gör något som man inte får göra, därför vi måste reagera, säger Sabine Näslund, tf. enhetschef på Länsstyrelsen Stockholm.

"Upptäckte för sent"

Så i juni i år fick Järfälla kommun sitt slag på fingrarna: En bot på 50 000 kronor för miljöbrott.

– Vi upptäckte det för sent men vi har betalat straffavgiften som vi fått och självklart behöver vi göra rätt, detta är något vi kommer att hålla koll på i fortsättningen, säger Emelie Grind.

När det handlar om ett så stort område, är det inte extra viktig att vara uppmärksam på dessa saker i början?

– Vi har gjort många utredningar och varken vi eller flera av de som hjälper oss i arbetet, som sakägare och konsulter, har uppmärksammat vattendraget. Omfattningen i vad vi utreder i en detaljplan kan växa exponentiellt och det kan hända att man inte fångar upp saker. Just den här delen har vi missat och det är jätteviktigt att vi lärt av det.

Hur ser ni på boten?

– Det är aldrig bra att få en bot och behöva använda projektintäkter för en sådan avgift. Men det är så lagstiftningen ser ut och den behöver vi hålla oss till.