Det är många som kan glädjas åt priset, som delades ut i fredags.

I Farsta Trygghetsforum deltar nämligen nästan 30 lokala aktörer; allt från fältare, bostadsbolag och rektorer, till Farsta församling, nattvandrare, företagarföreningar och trafikbolagen MTR och Keolis.

Om det finns några spindlar i nätet är det Farsta stadsdelsförvaltning med trygghetssamordnaren Tomaj Keivany, och kommunpoliserna Mikael Sundberg och Peter Aasa. För några år sedan ville de ha en bättre systematik i det lokala trygghetsarbetet.

Lösningen blev en digital karta, där alla som finns med i forumet kan rapportera in avvikelser och trygghetsproblem med plats, datum och tid.

– Vi pratar inte bara om brott utan om alla sorters avvikelser som medför eller kan bidra till otrygghet i Farsta stadsdelsområde, säger Gabriella Luoma, preventionssamordnare på Farsta stadsdelsförvaltning.

Mönster och trender

Kartan gör det enkelt att se mönster och trender, och används som utgångspunkt för olika insatser.

Varje månad träffas forumets deltagare för avstämningsmöten.

– Det är inga kaffe- och bulle-möten utan det är rakt på sak, säger Mikael Sundberg, kommunpolis.

Vad är det viktigaste ni åstadkommer med hjälp av det här trygghetsforumet?

– En stor och viktig del är att vi tillsammans bygger en lägesbild i Farsta stadsdel. Om bara polisen skulle göra det skulle det bli ganska endimensionellt. Det här ger en bredare bild, och när problem ska hanteras finns tydliga aktörer.

Hur känns det att få pris?

– Jag tycker det känns ärofyllt. Vi är glada att vi är medskyldiga till det här.