Region Stockholms utredning av tre nya pendelbåtlinjer till Stockholm är klar, en av dem ska gå mellan Täby och Ropsten.

Något som varit efterlängtat i Täby. En av bryggorna som är föreslagen som hållplats ligger vid Catalinatorget i Hägernäs. Där träffar Mitt i Hans och Ulla-Britt Wickström som bor några meter från vattnet.

De tar ofta bilen om de ska till stan och säger att de skulle lämna den hemma om båtalternativet fanns.

 Men enligt rapporten som trafikpolitikerna i regionen hanterat framgår att det inte går att få igång den nya båttrafiken till 2027, som var tänkt. I bästa fall kan ett beslut ros i hamn 2028, enligt trafikförvaltningen.

– Det är så många osäkra parametrar som vi inte styr över som ska till, säger Sofie Enander sektionschef planering, på trafikförvaltningen.

Elbåtar

Innan beslut kan fattas är det flera viktiga saker som måste komma på plats. Dels måste nya båtar köpas in och eftersom båtarna ska gå på el- måste den frågan lösas. Samtal pågår med elleverantörer, berättar Sofie Enander.

– Vi har ingen säkerhet eller garanti om eller när vi får el till platsen – vi måste jobba tillsammans med leverantören för att garantera det. Det var samma för Ica i Arninge, säger hon.

”Onödigt djup”

Rapporten inventerar vilka bryggor som skulle kunna stå klara till 2030. Men enligt den har flera av Täbys bryggor har inte rätt djup, därför behövs såväl muddring som helt nya bryggor.

Anna Bruzaeus som arbetar med trafikplanering på Täby kommun säger att regionen borde se över sina riktlinjer för djupet de kräver vid bryggorna. I dag är det är 4,3 meter.

Skulle de kräva mindre djup vid bryggorna så skulle det inte bli lika kostsamt för kommunen och vissa bryggor skulle i stort sett kunna användas som de är, menar hon.

Flera bryggor i Täby kan användas för båttrafik innan 2030 menar rapporten men ”vattendjupet en generell stor utmaning.”  Anna Bruzaeus menar dock att med nya fartyg skulle enbart ett djup på runt en meter behövas. Enligt henne beror det på vilka fartyg de köper in.

– Det faller på trafikförvaltningens riktlinjer om djup. Så länge som trafikförvaltningen kräver 4,3 meter vid bryggorna så kommer det bli svårt att få igenom båttrafiken, jag hoppas de ändrar detta, säger hon.

Sofie Enander på trafikförvaltningen säger att det inte går att ändra förrän de vet vilket fartyg som ska köpas in.

Bastuholmens brygga finns även den med som ett förslag där båten kan stanna.

Bastuholmens brygga finns även den med som ett förslag där båten kan stanna.

Region stockholm

– Får vi en flotta som inte är så djupgående behövs inte samma djup, men nu vi måste vara flexibla och kommunen måste vara beredd på muddring, säger hon.

Skulle avlasta Roslagsbanan

Täby kommun har länge velat se båtar till stan och i budget idag finns 6,5 miljoner avsatta för upprustning av bryggorna.

– Vi är redo. Men regionen drar ut på frågan eftersom de vill fortsätta utreda, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby.

Att båttrafiken är rätt väg att gå är kommun och region överens om. Det skulle skapa nya resvägar, säger Anna Bruzaeus och göra det enklare att välja kommunala transportmeddel. Hon menar även att båttrafiken skulle minska trängseln på Roslagsbanan.

– Vid Hägernäs och Näsbypark skulle en ny resväg in mot stan skapas, och skulle avlasta tågen i rusning. Sen får man ta med sig cykeln på båten, det tror jag kan locka många att lämna bilen, säger hon.