Under februari skickade Täby kommun ut en enkät som alla Täbybor kunde svara på. Den handlade om hur stadsparken som ska byggas i Täby park kan komma att se ut.

652 personer svarade på enkäten och merparten av dem bor i just Täby park.

– Jag är glad att vi fick in så många svar, säger Tove Jägerhök, landskapsarkitekt på Täby kommun.

Nu ska alla synpunkter ses igenom och ett gestaltningsprogram tas fram. I höst ska det behandlas och godkännas i nämnden.

Isbana populärt

Tittar man på vad Täbyborna har svarat har några specifika önskemål stuckit ut. Under frågan ”Vilka sportanläggningar vill du ha i stadsparken? Har många olika önskemål inkommit. Det mest populära har varit utegym, isbana och bouleplan. Tätt efter kommer fotbollsplan och klättervägg.

Att just isbanan fick så många röster kan bero på att enkäten skickades ut i vintertid, säger Tove Jägerhök.

– Det kan ha men det att göra, men samtidigt ser vi ju även att det är en uppskattat aktivitet, säger hon.

En utgångspunkt för gestaltningen

Hon säger att de kommer att försöka ta med så många synpunkter de kan in i gestaltningsplanen men viktigt är även att det ska finnas något för alla att göra.

– Vi har synpunkterna som en viktig utgångspunkt och vi försöker få till det som är mest efterfrågat. Samtidigt vill vi inte satsa allt på en aktivitet, säger hon.

Flera Täbybor har i enkäten uttryckt att de vill ha trygga gång-och cykelkopplingar till parken och gröna promenadvägar.

Samtidigt som många vill ha en aktiv park vill andra även se rofyllda platser. Tove Jägerhök säger att de nu jobbar för att båda ska få plats.

– Det är viktigt att man organiserar parken så att de inte ska komma i konflikt med varandra, säger hon.

10 hektar stor

Stadsparken kommer bli en av de större parkerna i Täby, på 10 hektar, och komma att byggas i etapper med start i norr.

Planen är att halva parken ska påbörjas 2025, i den andra delen av parken ligger idag läktarbyggnaden som kommer att rivas, men det är cirka tio år tills det kommer att ske enligt kommunens planer.