Det är eftermiddag och människor går i en strid ström mellan Ica Maxi och den stora parkeringsplatsen. I framtiden ska det vara betydligt färre bilar här.

Inför utvecklingen av Flemingsbergsdalen har kommunen tagit fram ett mobilitets- och parkeringsprogram. Målet är att alla resor ska vara fossilfria 2050. Framkomligheten för bil ska nedprioriteras till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik, står det i programmet. 

Parkeringstal för bil brukar regleras i form av en minimum-norm. Flemingsberg föreslås i stället bli ett pilotprojekt där max-norm testas, alltså att byggaktören inte får bygga fler än ett visst antal p-platser. Arbetsgivare ska inte heller få subventionera p-platser för sina anställda.

Markparkering kommer främst att vara till för tillgänglighetsanpassade p-platser, annars är det parkering i så kallade mobilitetshus som gäller.

– Det handlar om att vi ska bygga upp en ny stadsdel. Om vi ska skapa ett attraktivt område där människor får ta plats och samtidigt nå de klimatpolitiska målen måste vi vara nytänkande. Det går inte om man inte planerar området på ett sätt så vi att minskar behovet av bil och gör kollektivtrafik, gång och cykeltrafik till norm, säger Emil Högberg (S), kommunalråd med ansvar för trafik- och samhällsbyggnadsfrågor.

I framtiden ska parkeringsplatserna främst förläggas till så kallade mobilitetshus där det även finns bilpooler, cykelparkering och service i gatuplan.

I framtiden ska parkeringsplatserna främst förläggas till så kallade mobilitetshus där det även finns bilpooler, cykelparkering och service i gatuplan.

Pernilla Fagerström

Ingen infartsparkering

I programmet föreslås också att det inte ska finnas någon infartsparkering.

– Man får tänka på att det här är på lång sikt och då har kollektivtrafiken till Flemingsberg en helt ny standard, säger Emil Högberg.

En annan åtgärd som föreslås är att medlemskap i bilpool och cykelpool ingår i lägenhetshyran och att avtal skrivs med bil- och cykelpoolsoperatören i minst fem år. 

I en debattartikel i förra veckans Mitt i Huddinge kallade SD förslaget för cykelextremism och att Mittenstyret vill tvångsansluta hyresgäster till bilpooler. Men Emil Högberg gillar idén.

– Det blir ju i så fall upp till fastighetsägarna. Vidtar man många liknande åtgärder kan man få ner antalet enskilda parkeringsplatser, säger han.

I förlängningen vill man får bort bilarna nästan helt och hållet. I målen står att minst 85 procent av resorna 2050 ska ske till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.

Besökarna vi träffar på i Flemingsberg är dock skeptiska. De lyfter behovet av infartsparkering och säger att de inte skulle handla där om man inte kunde parkera bilen.

Emil Högberg tror inte att bilarna kommer att försvinna helt från Flemingsberg.

– Den typen av handel kommer att behöva bilparkering, säger han.

Än så länge har politikerna inte fattat beslut om det föreslagna programmet.

Stig Klaesson, 80, Tullinge: "Ska man handla tycker jag att det är idiotiskt om man inte kan parkera här. Då är det bättre att man bygger ett parkeringshus. Infartsparkering är väl bra, då ställer ju folk bilen och tar pendeln till stan. Bilar kommer nog alltid att finnas."

Stig Klaesson, 80, Tullinge: "Ska man handla tycker jag att det är idiotiskt om man inte kan parkera här. Då är det bättre att man bygger ett parkeringshus. Infartsparkering är väl bra, då ställer ju folk bilen och tar pendeln till stan. Bilar kommer nog alltid att finnas."

Pernilla Fagerström

Lisa ström, 53, Stuvsta: "Jag är kluven, det är både och. Jag förstår att de måste tänka vision och inte vill ha en massa parkeringsplatser, men folk måste ju ta sig till tågen. Jag bor i Stuvsta, där tog man bort parkeringsmöjligheter, och då står folk överallt. Jag skulle inte handla här om jag inte kunde parkera bilen här."

Lisa ström, 53, Stuvsta: "Jag är kluven, det är både och. Jag förstår att de måste tänka vision och inte vill ha en massa parkeringsplatser, men folk måste ju ta sig till tågen. Jag bor i Stuvsta, där tog man bort parkeringsmöjligheter, och då står folk överallt. Jag skulle inte handla här om jag inte kunde parkera bilen här."

Pernilla Fagerström