Platsaktivering är en del av stadselsförvaltningrens strategi för att få fler människor att vistas i de olika centrumen och därmed öka trivsel och trygghet. Hittills i år är drygt 40 aktiviteter inplanerade och fler ska tillkomma. 

– Min förhoppning är att de som bor eller vistas i våra fyra områden ska känna nyfikenhet att ta en extra sväng runt torget för det kanske händer något där, säger Ulrica Berglöf-Lilja, ansvarig på platsaktiveringen på stadsdelsförvaltningen. 

Aktiveringen består både av egna aktiviteter och samarbeten med andra aktörer. Som exempel nämner hon invigningen av basketplanen på Bredholmstorget och basketturneringen där och vernissager av stadsdelens förskolor i maj.

Konserter, teater och cykling

Under juni och augusti återkommer förra årets satsning Folk på gården med en serie utomhuskonserter. Cykelfrämjandet håller i workshops. Och Stadsteatern ger flera framträdanden, bland annat kommer clownen Manne till Bredäng och Vårberg.

Varför har ni inga aktiviteter i juli?

– Vi har haft svårt att få till det tyvärr eftersom många har semester. Men det får vi ta lärdom av i fortsättningen att jobba hårdare mot det. Många unga kommer också att vara ute i de här områdena för att de sommarjobbar, säger Ulrica Berglöf-Lilja. 

Stadsdelen jobbar ju mot ökad trygghet. Vad tänker ni kring att många unga som varken går i skolan eller jobbar kanske bara hänger runt på sommaren?

– Fritidsgårdarna kommer att fånga upp dem och vara utomhus med sina aktiviteter på ett annat sätt. Vi har köpt in stora evenemangstält för att fritidsgårdarna ska kunna flytta ut som en pop-up verksamhet och vara där ungdomarna är. Det arrangeras också många andra aktiviteter då som Sätraveckorna och Linje 13-festivalen. 

Av aktiviteterna är det dock endast Folk på gården som är på kvällstid. 

Hur tänker ni när det gäller trygghet och att aktivera platser kvällstid?

– Vi har inte lagt höstens program än, vi arbetar med att göra det nu och kanske är det under den mörka årstiden som otryggheten är som störst och nu jobbar vi med hur vi ska kunna bemöta det på olika sätt. Men det handlar inte bara om aktiviteter på kvällarna, om man aktiviteter en plats och ökar känslan av trivsel och trygghet så kan det generera en känsla för platsen som håller i sig även andra tider på dygnet.