Under en och en halv månad – 1 april till och med 14 maj – kommer Lidingöbanan att ersättas med bussar mellan Ropsten och Baggeby.

– För att minska risken för trängsel kommer det att gå två bussar per avgång i rusningstrafik eftersom det inte får plats med lika många resenärer på bussarna som på spårvagnen, säger Hanna Wilkinson, presskommunikatör på SL.

SL:s ersättningsbuss 920 kommer att trafikera sträckan Ropsten-Baggeby under perioden. Från Baggeby station går det att ta tåget hela vägen ut till Gåshaga – Lidingöbanans slutstation.

I riktning mot Ropsten går ersättningsbussar på sträckan Baggeby station-Stjärnvägen-Ropsten. Bussarna från Ropsten till Gåshaga brygga stannar dock inte vid Stjärnvägen.

– Bussarna som ersätter Lidingöbanan kommer inte ha exakt samma tider som spårvagnarna – men vara anpassade för att stämma med tunnelbanan i Ropsten, och spårvagnarnas ankomst- och avgångstider i Baggeby, säger Hanna Wilkinson.

– Spårvagnen kommer att invänta bussen i Baggeby.

Herserudsvägen avstängd

En ny, tillfällig hållplats kommer att byggas vid Baggeby station för att fler bussar ska få plats. Under tiden den byggs – från 20 mars och cirka två veckor framåt – kommer Herserudsvägen att vara avstängd för trafikanter på genomfart. Boende kan däremot fortsatt ta sig fram med bilen. Busslinjerna 283 och 923 kommer att läggas om under dessa veckor och flera hållplatser dras in.

När Herserudsvägen öppnar för trafik igen 1 april kommer all trafik att behöva samsas på en körbana vid Baggeby station – och den som åker mellan Ropsten och Torsvik eller Baggeby och Bodal kan tjäna på att välja Södra Kungsvägen i stället.

Säkrare för gående

För gående och cyklister ska en säkrare spårövergång byggas vid Islinge Hamnväg. Den nuvarande övergången grävs upp och området kring det stängs tillfälligt. Cyklister i riktning söderut på ön efter bron kan då välja att cykla bland bilarna på Herserudsvägen, eller på cykelbanan längs Södra Kungsvägen. Det rekommenderas även gående att göra.

Promenadstråket längs spåret vid vattnet är fortsatt öppen, däremot inte trappan vid Torsviks station.

Arbetena med spårvägen kommer ibland att pågå även kvällar och helger. Den nya bron kommer att få dubbla spår och därmed en högre kapacitet för tågtrafiken till och från Lidingö.

Innebär det att fler tåg kommer att gå där?

– Det är inget som är bestämt i nuläget, säger Hanna Wilkinson.

Från den 15 maj väntas Lidingöbanan rulla på den nya Lilla Lidingöbron.