Dimman omhuldar industriområdet runt Högdalenverket. Klockan har precis passerat sex och nattkylan ligger kvar mellan husen. Inne i fikarummet hos PreZero sitter Andrei Veres och pratar med kollegorna. Han ska precis ut på dagens tur.

Sedan april i år kör han en av de bilar som samlar in matavfall utanför tullarna. Idag ska han till Årstaområdet.

– Det här är min bästa dag, jag börjar tidigt men är färdig runt 11.00.

Senast den första januari 2023 ska alla i villa och flerbostadshus sortera sitt matavfall. Obligatoriet gäller även för verksamheter med anställda, som ett vanligt kontor eller bilverkstad.

Den som låter bli kan åka på vite vid en kontroll.

I Stockholms stad sorteras matavfallet i en brun pappåse som samlas in i speciella bruna sopkärl. Det är de här kärlen som Andrei Veres sedan tömmer med sin biogasbil.

Matavfallet tas till vara och förvandlas till fordonsgas eller gödsel. Sverige har som mål att 75 procent av allt matavfall ska sorteras ut och där ligger vi efter: Just nu sorterar stockholmarna ut 30 procent av det matavfall vi skapar.

Stockholm Vatten och avfall drygt 30 000 hämtställen för matavfall i staden. En siffra som stadigt ökar.

– När jag började i april kanske det var två stopp på en gata som det idag är fyra eller fem stopp på, säger Andrei.

Johan Dahlgren är enhetschef på Stockholm Vatten och Avfall. Han beskriver det som en tydlig trend, allt fler redan nu ser till att börja sortera sitt matavfall.

Har ni kapacitet så det räcker?

– Ja, vi ser inga kapacitetsproblem när det gäller insamlingsfordon eller behandlingsanläggningarna.

Tillbaka i lastbilen: Andrei Veres trycker på knappen och de två kärlen som är fasthakade i bakpartiet på bilen åker upp. När de kommer rakt upp och ned öppnas locken och innehållet rasar ner i bilen.

– Det kommer bli mer jobb för mig nu när fler sorterar. Men det är bra att vi sorterar, det måste vi.