I Tidöavtalet talas om en utredning i syfte att strama åt arbetskraftsinvandringen. Detta vill man åstadkomma genom att höja inkomstgränsen, och arbetstillstånd ska endast ges till de som kommer få en lön motsvarande svensk medianlön. Idag motsvarar det 33 200 kronor i månadslön.Syftet är tudelat. Dels vill man komma åt den typen av inhumant utnyttjande av arbetskraft dessvärre förekommer. Det är bra, kriminalitet på arbetsmarknaden måste bekämpas.Men det finns också en underliggande tanke om att arbetslösa och lågutbildade personer som redan bor i Sverige borde kunna fylla behovet av exempelvis städjobb i stället för att företagen ska söka arbetskraft utomlands.Detta är visserligen logiskt i någon mån. Arbetslösheten är hög samtidigt som de lediga jobben är många. Men systemet fungerar inte som tänkt. För många arbetslösa som lever på bidrag lönar det sig helt enkelt inte att börja arbeta, eftersom skillnaden mellan inkomst och bidrag är för låg. Än så länge har jag själv inte behövt rekrytera utanför landets gränser men många företag måste göra det, eftersom alternativet helt enkelt är att inte kunna rekrytera, anställa och växa.Politiken börjar nu i fel ände. I stället måste först incitamenten för att jobba stärkas. Det innebär bland annat att skillnaden mellan lön och bidrag måste bli större, så att folk faktiskt söker de jobb som är lediga. Om man knappt tjänar mer, eller kanske till och med går back, på att stiga upp varje dag och gå till jobbet är det få som kommer välja de tidiga morgnarna framför bidragen. Det kan ske genom justeringar av bidragen i sig eller i skattenivåerna för de med lägre inkomster, men det måste löna sig att arbeta.När det väl är löst, och de som kan arbeta och försörja sig faktiskt också gör det, kan politikerna fundera på regler kring arbetskraftsinvandring. Dock kommer sannolikt behovet av utländsk kompetens finnas kvar på samtliga nivåer - eftersom företagens rekryteringsbehov är så pass stora.Ytterligare aspekt är det faktum att vi har väl fungerande kollektivavtal i Sverige, med partsförhandlade lönenivåer. Att kollektivavtalens lönereglering ska gälla även för arbetskraftsinvandrare är för mig självklart. Det kan ju inte vara rimligt att regelverken ska kräva att tredjelandsmedborgare måste erbjudas avsevärt högre lön än vad vi erbjuder svenskar i branschen.Med nuvarande upplägg kommer ett stopp för arbetskraftsinvandring enligt Tidöavtalets intentioner orsaka stora problem för företagen. Idag behövs den utländska kompetensen i hela näringslivet, inte bara inom forskning och avancerad industri där lönerna är höga och experter hårt konkurrensutsatta. Även till exempel företag, som verkar inom städbranschen eller restaurangbranschen, behöver rekrytera.Systemet kan förbättras – men att införa ett politiskt bestämt mycket högt lönegolv som åsidosätter kollektivavtalen är helt fel.