Förra veckan meddelade vår branschkollega, amerikanska Bird, att man väljer att lämna Sverige eftersom marknaden saknar det regelverk som krävs för utvecklingen av en innovativ och självförsörjande mikromobilitetsindustri. Bristen på hållbar reglering gör att branschen har utmaningar att verka i svenska städer och implementera ordentliga lösningar för ökad säkerhet och ordning. Nuvarande situation skapar en kortsiktighet som inte gynnar någon.Bara några dagar tidigare presenterades ett nytt rödgrönt styre för Stockholms Stad. Med nya trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) i spetsen ska 1 miljard investeras i klimatåtgärder, med skärpt miljöbilszon i city och satsningar på cykelbanor. Men: målet om kraftigt minskad bilism lever farligt om mikromobilitet inte är en del av planen.Sverige är ett av de länder med allra högst nyttjandegrad per elsparkcykel som står på gatorna. Med rätt reglering har Stockholm chansen att bli en ledande mikromobilitetsstad i Europa.Vi är i början av en transportrevolution som kräver offentlig-privat samverkan för att utveckla och uppnå den fulla potentialen med framtidens delade mobilitet. Både OECD och FN:s klimatpanel IPCC har uttryckt att politik för att integrera delad mobilitet, särskilt delade cyklar och elsparkcyklar, är grundläggande för att påskynda utvecklingen av hållbara transportnätverk. Det är förvånande att svenska politiker inte pratar mer om den kraft delad mikromobilitet har visat sig vara och rollen den kan spela i en stad för framtiden.Antagningsgraden av delade mikromobilitetstjänster saknar motstycke. På fyra år har Voi’s användare tagit mer än 125 miljoner resor runtom i Europa, och 24 miljoner bara i Sverige. En färsk undersökning visar att fler använder vår tjänst i kombination med kollektivtrafik för att pendla till arbete och två av tre användare säger att de över åren har minskat sitt bilåkande tack vare tillgången till mikromobilitetstjänster.Mer än 100 städer runtom i Europa har redan upphandlat delad mikromobilitet, däribland Oslo, Marseille och London. För operatörerna skapas ordentliga förutsättningar att bedriva en hållbar verksamhet, samt fortsatt innovera och investera lokalt. För städerna ökar förutsättningen att ställa krav på verksamheten, medan användare får bättre tillgång till tjänsten utan att behöva fylla telefonen med flera olika appar. 

Sverige är på väg att halka långt efter övriga Europa. Men vi har nu en unik chans att flytta saker framåt och Gävle har tagit den gulblåa ledartröjan. I september genomförde de en upphandling enligt lagen om koncessioner. Kommunen söker två välorganiserade operatörer som kan bidra till deras miljöstrategiska program genom att uppnå bilens rörelsefrihet - men utan bil. Bra idéer förtjänar att spridas, kopieras och utvecklas. Därför hoppas vi nu att Stockholm och andra städer i Sverige följer Gävles exempel. Under det föregående styret uttryckte Stockholms Stad en vilja att genomföra upphandling av delad mikromobilitet. Vi hoppas nu att nya trafikborgarrådet Lars Strömgren tar ord till handling och hjälper oss att göra Stockholm till en ledande mikromobilitetsstad i Europa.