I september fick ett hundratal hyresgäster i Hässelby och Sollentuna ett mejl från sin hyresvärd om att de måste flytta med kort varsel. Det blir kaos i de två hyreshusen när alla ska flytta samtidigt. Några flyttar till sina mammor, släktingar eller till kompisar, en del hoppas att socialtjänsten kan hjälpa dem med ny bostad. Många är oroliga över om de kommer få tillbaka de depositioner de betalat i förväg. Hyresgästerna trodde att de hade tecknat ett vanligt tillsvidareavtal med en seriös hyresvärd, men det visar sig att de är lurade och helt skyddslösa.

Besittningsskyddet försvann

Svenska Nyttobostäder som äger fastigheterna i Hässelby och Sollentuna har som affärsmodell att ha ett annat bolag mellan sig och hyresgästerna. På det sättet kan fastighetsägaren inkassera oskäliga hyror och omedelbart säga upp hyresgäster som inte följer villkoren de satt upp. Det leder till konsekvenser för hyresgästerna, eftersom deras besittningsskydd försvinner – det skydd som innebär att hyresvärden inte kan kasta ut hyresgästen hur som helst. Svenska Nyttobostäders huvudägare är investmentbolaget Alm Equity, ett börsnoterat bolag med tillgångar på 14 miljarder kronor som har som främsta målsättning att generera vinst till sina aktieägare. 

Utnyttjar hyresgäster

Många fastighetsägare hittar kryphål för att utnyttja människors ofta desperata behov av bostad genom att hyra ut lägenheter till ockerhyror. De skor sig på bostadsbristen och inför ogenerat marknadshyra bakvägen. Dessutom saboterar de dagens partssammansatta hyressättningssystem. Såväl stora som små fastighetsägare är en del av den här allt mer utbredda verksamheten. De som drabbas är vanliga medelinkomsttagare och de som står längst från den reguljära bostadsmarknaden. 

Lavinartad ökning

Hyresgästföreningen i region Stockholm har i en rapport uppskattat att det finns omkring 15 000 lägenheter som hyrs ut som hotellägenheter i Stockholm och att verksamheten ökar lavinartat. Uthyrningarna försörjer främst ett inhemskt behov av ett mer permanent boende, inte turisters behov av övernattning. SCB:s nyligen genomförda undersökning visade att omkring 10 procent av det totala beståndet av hyresrätter saknar någon som är folkbokförd. I Stockholmsregionen skulle det motsvara omkring 40 000 lägenheter. Men mörkertalet är stort. 

Boven är bostadsbristen

Hur blev det så här? Svaret är enkelt – den skriande bristen på bostäder. Hyresvärdarna tycker inte att en förhandlad hyra med Hyresgästföreningen är tillräckligt lönsam. De vet att det finns en lång kö av bostadssökande bakom varje dörr som är beredda att betala mer i hyra än den som bor där idag. Hyresgästföreningen ser att allt fler fastighetsägare använder sig av mellanhänder för att kringgå bestämmelserna om besittningsskydd och bruksvärdeshyra. Och det försvinner allt fler lägenheter från hyresmarknaden till denna typ av uthyrning. På sikt riskerar varenda nuvarande eller framtida hyresgäst på ett eller annat sätt att drabbas av bostadsbristen om politikerna inte gör något idag. 

Att hyresgäster i många fall står skyddslösa är konsekvensen av en bristfällig bostadspolitik och en bostadsmarknad som under lång tid tillåtits haverera. Vi kan inte förvänta oss att vinstdrivande företag ska ta ansvar för bostadsförsörjningen, det ligger inte i deras intresse. Däremot förväntar vi oss att staten och våra folkvalda politiker tar det ansvaret. 

Hänvisar till FN

Sverige har skrivit under FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som innebär en skyldighet för stater att se till att det finns bostäder till rimlig kostnad. FN:s särskilda rapportörer har vid upprepade tillfällen rekommenderat stater att stärka skyddet för hyresgäster. Nu är det dags för politikerna att agera. Första steget är att omgående stoppa omvandlingen av vanliga hyreshus till lägenhetshotell.