För egen del var jag endast nöjd med att vi fått möjlighet att samtala. Fortfarande finns problemen kvar olösta. Att veta att flera ur personalen (oklart hur många) mår dåligt och att det finns ett missnöje är naturligtvis väldigt tråkigt. Så kan vi inte ha det.

https://www.mitti.se/nyheter/toppolitikern-vi-har-fortroende-for-kyrkoherden/reptlg!dzETyRKkIXc4y8aRviNKRA/

Vi i Folkkyrkan gjorde ett uttalande på kyrkorådet den 26 oktober där vi förklarade att vi inte accepterar fler uppsägningar, bl.a. av det skälet att arbetstagare far illa, det skapar oro och motverkar ett gott arbetsklimat. Dessutom riskerar kyrkan att tappa i förtroende från församlingsbor och andra.

https://www.mitti.se/nyheter/nu-tystnar-korerna-i-kungsangens-forsamling/reptkA!KTiEDGcmqs0hXEUojrpA/

När det gäller Alvar Nilssons roll som körledare har vi i Folkkyrkan föreslagit att man bör undersöka en lösning som innebär att Alvar kan arvoderas för viss tid för att kunna fortsätta som körledare tills vidare.

https://www.mitti.se/nyheter/anstalldas-larm-inifran-forsamlingen-kyrkoherden-fryser-ut-och-skaller-pa-medarbetare/reptld!q5Ry6sd0D1GeL0fZrwtksw/

Anders Åkerlind uttalar att han har förtroende för kyrkoherden. Jag uttalar förtroende först den dag som jag är förvissad om att alla i arbetslaget mår bra och att ingen en enda medarbetare känner oro och missnöje över sin arbetssituation.

Jag önskar verkligen att arbetsglädjen skall komma åter och att vi kan ha en fin och förtroendefull stämning och gemenskap i Kungsängen/Västra Ryds församling.

Britt-Marie Gerdin, Gruppledare för Folkkyrkan, Kungsängen.

Vice ordförande i kyrkorådet. 

Kungsängen/Västra Ryds församling.