Nyttan med idrott bland barn och ungdomar är knappast omtvistad.

Fysisk aktivitet stärker förutom kroppen också självförtroendet och har positiv effekt på inlärning och koncentration.

I Solna bor runt 6 000 idrottsaktiva ungdomar fördelade på runt 50 föreningar. Men alla som vill får inte plats. Många är stillasittande bakom sina skärmar, och det är ganska vanligt att aktiva barn hoppar av sina idrotter när de kommer upp i tonåren.

Nya Idrottsinitiativet, som nu sjösätts av Solnas idrottsföreningars samorganisation, Solna SAM, tycker att de har mer att ge stadens barn och unga.

Då krävs förstärkt samarbete mellan idrotten och staden.

Samtliga partier är inbjudna till ett första möte.

– Jag tror att politikerna är stolta över Solna som idrottsstad, men alla har inte kunskapen om det enorma arbete som föreningarna gör och vilka behov som finns. Nu samlar vi oss i stället för att varje förening försöker driva på var och en för sig, säger Annika Engström, ordförande Solna SAM.

Mer idrott på schemat

Leif Karlsson, till nyligen sportchef för AIK Ungdomsfotboll, säger att de inte vill vara någon kravmaskin.

– Vi vill sitta på samma sida bordet som politikerna. Vi tror att det finns ett ömsesidigt intresse att få fler aktiva barn och unga.

Fler anläggningar behövs, och upprustningar av befintliga. De vill att föreningarna tillfrågas inför renoveringar – de kan se behov som varken arkitekter eller politiker ser, menar de.

När Solna växer måste idrotten få plats.

– När det byggs nya bostadsområden ska platser för idrott vara lika självklart som parker, precis som att nya skolor ska ha tillgång till idrottshall, säger Lars Ekholmer, Stockholms fotbollsförbund.

Initiativet vill tydligare knyta ihop Solnas skolor med idrotten genom att, med föreningslivets hjälp, få in mer fysisk aktivitet på lektioner och raster.

– Ett samarbete mellan skola, fritidsverksamhet och föreningar skulle på ett positivt sätt bidra till barns hälsa, utveckling och välmående, säger Leif Karlsson. 

"Går åt rätt håll"

Solnas kultur- och fritidskommunalråd Peter Edholm (L) är positiv till initiativet.

– Jag kan skriva under på alltihop.

Har Solna gjort för lite för att involvera idrotten?

– Jag tycker att vi blivit duktigare på det. Det gjorde vi inför upprustningen av Bergshamra IP och det ska vi göra på Skytteholms IP, som står näst på tur. Men jag tar gärna ett ytterligare steg, idrotten skulle kunna vara en remissinstans när staden utvecklas.

Hur stor är hallbristen i dag?

– Det är många föreningar som rapporterar att de har kö och att barn och unga får vänta. Jag vill gärna bygga bort köerna och arbetet går i rätt riktning även om det är en bit kvar. Sen är det många som idrottar som inte bor i Solna. Alla barn ska vara välkomna hit, men det vore bra om Stockholm också kan bygga hallar.

Nya kommunala skolan i Järvastaden byggs utan gympasal. Hur lirar det med initiativets inriktning?

– Där hänvisar vi till de hallar vi har i Bagartorp och Ulriksdal. En kort promenad till en idrottslektion kan inte vara fel. Det är möjligt att skolan på sikt konverteras till förskola och då passar inte en stor idrottshall där.