På fredagsförmiddagen samlades en grupp demonstranter i Farsta strand, för att visa sitt missnöje med de byggplaner som nyligen presenterades: cirka 80 bostadsrättslägenheter och 15 radhus längs med Ulleruds­backen och Högerudsbacken.

Enligt exploateringskontoret kan den nya bebyggelsen bidra till en mer attraktiv stadsmiljö och samtidigt öka trivseln och tryggheten i området.

Demonstranterna, ett knappt tjugotal, höll inte med. De vänder sig mot ingreppet i Farsta strandskogen som byggplanerna skulle innebära.

– Många stadsnära skogar är på väg att exploateras. Det är skogar med höga naturvärden, gamla träd och rödlistade arter. Farsta strandskogen är en sådan skog, säger Kristina Bäck från ideella föreningen Skydda Skogen, initiativtagare till demonstrationen.

Även representanter för lokala föreningen Farsta strands naturvärn deltog.

– Det trodde man inte i sina vildaste fantasier att de skulle återkomma med byggprojekt här, säger Kerro Holmberg, sekreterare i Farsta strands naturvärn.

Stadsbyggnadsnämnden väntas nästa vecka ge klartecken för att påbörja arbete med en ny detaljplan.