Byggkultur Sverige AB äger 400 hektar mark i Storskogen öster om Hemmesta. De vill bygga bostäder på en del av marken, även fastigheter för vård och omsorg och ett generationsboende.

I planerna finns också en utbyggnad av Värmdövallen med bland annat multiarena och aktivitetsparker, men hittills har kommunen sagt nej.

Vad har ni fått för svar från kommunen?

– Att de nog tänker sig en framtida utveckling av marken, men än så länge att vi bör vara skogsbrukare, inte fastighetsägare. Därför tvingas vi nu istället genomföra både avverkning och gallring i området, åtgärder vi hittills avstått ifrån, säger Niklas Bodell, kommunikationsansvarig hos Byggkultur.

Företaget har tidigare gallrat delar av skogen och planen är nu att avverka cirka 20 hektar ”gammal” skog som riskerar angrepp av skadedjur med mera, enligt Byggkultur. Åtgärderna är också i skogsvårdande syfte och måste göras, enligt företaget.

Tackat nej till arrendeavtal

Kommunen har erbjudit sig att arrendera delar av marken i tio år, som nämns i artikeln intill, och att teckna ett naturvårdsavtal, men Byggkultur har tackat nej.

– Att arrendera ut delar av vår fastighet skulle innebära en förlustaffär, därför tvingades vi avvisa det, säger Niklas Bodell.

Byggkultur vill att kommunen pekar ut deras fastighet som ett utrednings- och utvecklingsområde i översiktsplanen.

– Då skulle vi kunna planera för att bevara Storskogens natur- och rekreationsvärden som finns på vår fastighet, och samtidigt få möjlighet att utveckla en mindre del av området närmast Hemmesta centrum.

Niklas Bodell tycker ändå att de har en god dialog med kommunen.

– Vi hoppas att de tar sitt förnuft till fånga och möter den tillväxt och utveckling som kommunen står inför. Något som det nu eftersatta Hemmesta förtjänar. Hemmesta riskerar nu istället att bli en genomfartsort för tung trafik och farligt gods.

https://www.mitti.se/nyheter/stora-markagare-pressar-kommunen-for-att-fa-bygga/repujf!VPi2LTbtVXThx7H4OphAA/

https://www.mitti.se/nyheter/padelbanor-byggs-vid-villaomrade-i-hemmesta/repudD!ORbZKyO77jmJt5v9lAeIw/