Det blev två snabba möten när stadsdelsnämnderna i början av januari hade sina respektive första sammanträden för året, Rinkeby-Kista i förvaltningshuset i Kista och Spånga-Tensta i nya förvaltningshuset i Tensta.

Under båda sammanträdena presenterades ledamöter och ersättare för mandatperioden. Styret i Stockholms stad har gått från blågrönt till rödgrönt, och nya positioner har intagits.

De blir ledamöter

I Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd blir det följande som styr: Rashid Mohammed (V), ordförande, Annika Friberg (M), vice ordförande, Anna Jonazon (S), Azad Hassan (S), Mecide Gulenay (S), Celal Altun (S), Ifrah Ibrahim Osob (V), Mansur Jama (MP), Ingebrikt Sjövik (M), Lotta Högström (M), Åsa Nilsson Söderström (L), Kim Ekblom (C) och Ghazal Saberian (SD).

Styr. Rashid Mohammed (V), ny ordförande i Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd.

Styr. Rashid Mohammed (V), ny ordförande i Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd.

Vänsterpartiet

I Rinkeby-Kista ser ledningen ut som följer:

Elvir Kazinic (S), ordförande, Ole-Jörgen Persson (M), vice ordförande, Kyllikki Iroegbu (S), Bengt Ohlsson (S), Fadumo Dahir Igal (S), Ahmed Sharaf Abdi (V), Helene Wildner (V), Tomas Beer (MP), Aleks Sakala (M), Kerstin Thufvesson (M), Gabriel Kroon (SD), Said Abdu (L) och Patrick Amofah (C).

Styr. Elvir Kazinic (S), ny ordförande i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd.

Styr. Elvir Kazinic (S), ny ordförande i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd.

Emma Löf Hagström

Temporärt

Eftersom stadsdelarna slås samman den första juli är det dock enbart fram till dess som de nya styrena gäller.

När två stadsdelsnämnder blir till en, som ska kallas Järva stadsdelsnämnd, kommer även den ha 13 ordinarie ledamöter – lika många som nu finns i varje nämnd.

– Det återstår att se hur det blir och vilka det blir, sa Rinkeby-Kistas ordförande Elvir Kazinic (S), när Mitt i frågade honom om det hela i slutet av förra året.