Det doftar regnvåt försommar i skogen mellan Rottnerosbacken och Munstycksvägen i Hökarängen. Här bland träden på kortsidan av radhusområdets fotbollsplan, vill telenätbolaget Net4Mobility resa en 36 meter hög mobilmast med tillhörande teknikbod.

Stadsbyggnadsnämnden sa nej till bygglovsansökan i höstas. Motiveringen: Det finns ett allmänt intresse av att bevara naturmarken som ett obebyggt rekreationsområde. Det är heller inte utrett om det finns andra mer lämpliga placeringar.

Men Net4Mobility – som ägs av Tele2 och Telenor – överklagade till länsstyrelsen och fick rätt. Tvärtemot nämnden, menade länsstyrelsen att det allmänna intresset av god mobil infrastruktur ska ges företräde.

Uppförandet av masten är heller ingen olägenhet för närboende, i och med att det närmaste bostadshuset ligger 70 meter från mastens föreslagna placering, skriver länsstyrelsen.

Grannar överklagar

Ärendet går nu tillbaka till stadsbyggnadsnämnden för en ny bedömning. Men grannarna på Rottnerosbacken vill annat. Mitt i träffar Eva Elfström och Louise Ling, två av många i området som står bakom en överklagan till mark- och miljödomstolen.

– Vi tycker inte att länsstyrelsen har tagit hänsyn till hur levande och frekventerad den här platsen är, säger Eva Elfström.

Eva Elfström och Louise Ling på fotbollsplanen vid Rottnerosbacken. Mobilmastens föreslagna placering är i skogen bakom målet.

Eva Elfström och Louise Ling på fotbollsplanen vid Rottnerosbacken. Mobilmastens föreslagna placering är i skogen bakom målet.

Mattias Kamgren

I överklagan har hon skickat med bilder, som visar hur fotbollsplanen används för brännboll och hundträning, och hur barn från närliggande Martinskolan använder skogen.

Kan inte en plats fortsätta vara levande med en mobilmast?

– En 36 meter hög mast skulle vara störande rent estetiskt. Fagersjöskogen, även utkanten av den, är en sådan resurs för området och utreds för att bli naturreservat.

Hennes svar sammanfattar ett par av punkterna i grannarnas överklagan: Platsens värde för närboende och olägenheten som en mast skulle innebära, dels visuellt, dels på grund av oro för elektromagnetisk strålning (se faktaruta).

Masten kan hamna cirka 70 meter från närmaste bostadshus på Rottnerosbacken.

Masten kan hamna cirka 70 meter från närmaste bostadshus på Rottnerosbacken.

Mattias Kamgren

Utöver det efterlyser grannarna en grundlig analys av alternativa placeringar.

– Mobilnätet är viktigt men det finns platser som skulle vara bättre, längre från skola och bostäder, säger Louise Ling, som har barn på Martinskolan och varje dag går förbi platsen där masten skulle stå.

I skrivande stund uppges 81 personer ha skrivit under protestlistan som skickas med överklagan.