Syftet är att öka medvetenheten om hur maten kan påverka hälsan, som en del i det förebyggande arbetet.

– Vi märker hur små förändringar kan ge stor effekt både fysiskt, psykiskt och socialt, säger Anna-Karin Stillfors, tillförordnad förvaltningschef på vård- och omsorgskontoret.

Utbildningen av kostinspiratörerna har skett i samarbete med organisationen Ätup.

– Det här är första gången vi kommer in med våra kunskapslyft till gruppen seniorer som inte har äldreomsorg. Här kan vi verkligen förebygga undernäring i tid. Samarbetet med pigga seniorer gör även att kunskapen sprids i hela kommunen via seniorerna själva, säger Janina Blomberg, en av grundarna till Ätup.

Diplomering i kommunhuset

Nyligen var det diplomering av de sju nyutbildade kostinspiratörerna i kommunhuset.

– Alla fick diplom och en blomma. Och det bjöds på proteinrika snittar och vi skålade för våra volontärer, säger Caroline Helenius, hälsopedagog i Sollentuna.

Så nu ska inspiratörerna börja sitt uppdrag att sprida sin nya kunskap om kostens betydelse för hälsan till andra seniorer på olika sätt. Det kan exempelvis vara provsmakning av proteinrika mellanmål efter ett gympapass, att skriva en matsedel med proteinberikad mat, eller att hålla i matlag.

– Vi hoppas att många seniorer ska inspireras och bli mer medvetna om hur de kan förebygga undernäring och behålla sin muskelstyrka för att minska risken för fall. Möjligheten att äta tillsammans med andra och laga mat tillsammans främjar även den sociala hälsan, vilket också är viktigt, säger Caroline Helenius.