Nyligen gav kommunen ett nytt förslag på arrendeavtal för båtklubbarna i Danderyd. Ett förslag som möttes med kritik från båtklubbarna, bland annat på grund av för höga nya prisnivåer.

En ny arbetsgrupp har formats för att hitta ett nytt arbete framåt.

De jobbar för klubbarnas framtid

Tre föreningsengagerade; Gunnar Wieslander, Tomas Ward och Anders Bergström har fått uppdraget att representera Danderyds båtklubbar.

Mitt i träffar dem en tidig morgon på Skogsviks båtklubb.

De förklarar varför de har blivit samtalsparten i den nya arbetsgruppen med kommunen: Göra processen enklare och effektivare.

– Vi tror det är bättre att gå ihop så här, säger Gunnar Wieslander.

De ger några penseldrag av vad de önskar: Att klubbarna ska betraktas som, och likställas med, fritidsföreningar. Hitta ett samarbete kring vissa frågor, som utmaningar kring att det blir allt fler eldrivna båtar.

Men också att avtalen ska få en längre tidshorisont.

– Då kan vi säga till våra medlemmar att vi kommer finnas kvar på samma plats i framtiden, säger Tomas Ward.

Miljöfrågan - viktig

Tekniska nämndens ordförande, Robert Nibelius (M), vill också göra det tydligare.

– I början var det känsligt, och då tyckte man inte att vi lyssnat in. Då har vi samlat ihop alla och har nu den här arbetsgruppen. Det känns bra.

Utöver prisnivåer, ägarförhållanden till exempelvis pontoner, avfallshantering, dagvattenströmmar och annat så ska de titta på miljöfrågan.

– Det är en viktigt parameter. Vi ska ta det tillsammans och kommer bjuda in Svenska båtunionen samt miljö- och hälsonämnden.

Som på många båtklubbar finns det gamla miljösynder att ta itu med.

Robert Nibelius (M), Tekniska nämndens ordförande.

Robert Nibelius (M), Tekniska nämndens ordförande.

Anton Kyhlbäck

Finns det en samsyn på vem som kan bekosta saneringarna?

– Det är en diskussion som vi kommer att ha. Det är inte självklart i alla lägen. Exempelvis om det har legat ett gammalt kolverk, då måste vi vara ödmjuka över hur det ser ut där.

Han ger ett annat exempel på vad de vill, från kommunens sida, förutom att arrendeavtalen ska bli tydligare.

– Att bryggorna tillgängliggörs på vintrarna för de som vill åka på isarna, att man kan bada från bryggor. Det vill vi titta på.

För barnbarnens skull

Gunnar, Tomas och Anders visar runt på Skogsviks båtklubb. De berättar om det ideella arbetet från båtägarna som gått upp några knop inför säsongen.

Anders, Gunnar och Tomas hoppas kunna hitta ett nytt samarbete mellan båtklubbarna och kommunen - in i framtiden.

Anders, Gunnar och Tomas hoppas kunna hitta ett nytt samarbete mellan båtklubbarna och kommunen - in i framtiden.

Anton Kyhlbäck

Förhoppningen är att dra jämt i arbetet med kommunen, för att säkra framtiden för båtlivet.

– Det är bra att man kan blicka ut mot vattnet, i stället för att vända ryggen mot det, säger Gunnar Wieslander.

De kommenterar frågan om miljöproblemen som kan finnas på vissa klubbar.

–Vi vill göra rätt för oss, vara med och leda det arbetet. Inte skjuta ansvaret på någon annan. Men det ska också vara en dialog vad som är rimligt, kunna dra en gräns i sanden, säger Gunnar och tillägger:

– Det är en viktig fråga i sig. Men också för våra barn och barnbarn, det är till dem vi ska lämna allt till senare.