Brännkyrkahallen i Midsommarkransen är i stort behov av renovering. För att finansiera upprustningen tänkte den förra grönblå majoriteten sälja den kommunala idrottshallen till en privat byggherre.

Planen var att byggbolaget Nystad Stockholm idrott & skolfastigheter AB skulle köpa Brännkyrkahallen och renovera den. Sedan skulle Stockholms stad hyra in sig i hallen.

Men nu har försäljningen, som inte hade klubbats i kommunfullmäktige, stoppats.

– Att sälja hade blivit en ren förlustaffär, på sikt. Privata företag har både höga vinstmarginaler och betydligt högre räntekostnader för lån än vad staden kan ordna. Därför hade hyrorna för verksamheterna blivit högre, säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S).

Nu blir renoveringen i stället fastighetskontorets ansvar. Kontoret har redan underlaget klart och kan inom kort börja göra en upphandling, enligt Jan Valeskog.

Ville slippa underhålla

Vad kostnaden blir återstår att se, men det kommer inte att vara billigt. Och det var på grund av kostnaderna som den grönblå majoriteten ville sälja Brännkyrkahallen. Tanken var att försäljningen skulle ge Stockholms stad intäkter och att staden sedan skulle slippa underhållskostnader.

Modellen har dock fått kritik, bland annat av organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. Det har visat sig att kommuner som sålt kommunala fastigheter för att sedan hyra dem av privata ägare fått ökade kostnader på sikt, på grund av dyra hyresavtal.

– Privata företag vill ha vinstmarginaler så det blir dyrare i längden att vara beroende av dem. Men för de borgerliga är det här en ideologisk fråga, säger Jan Valeskog.

Centern kritiserar

Karin Ernlund, gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad, var idrottsborgarråd under det grönblå styret och var då en ivrig förespråkare för försäljningen av Brännkyrkahallen. Nu är hon starkt kritisk till att försäljningen stoppats.

– Vi hade en tidsplan där upprustningen skulle vara klar i september 2024. Det här innebär att den försenas och att barn och unga får vänta ännu längre på att få en så bra idrottshall som de förtjänar, säger Karin Ernlund.

https://www.mitti.se/nyheter/gronbla-styret-vill-salja-brannkyrkahallen/repufj!BWy8x2JsCJGb3BDHqKC@Eg/

Flera beslut klubbade

Det grönblå styret planerade också att låta privata företag bygga helt nya is- och idrottshallar, där staden sedan skulle hyra in sig. Några av dessa är planer är redan klubbade i kommunfullmäktige – Nystads bygge av en grundskola och tre idrottshallar i Midsommarkransen, K2A:s bygge av en idrottshall i Slakthusområdet och Hemsös bygge av två ishallar vid Sätra IP.

Däremot finns inget klubbat beslut om planerna på att låt privata företag bygga en multihall i Vårberg och en ny sim- och idrottshall i Västertorp.

– Jag hoppas att de inte gör förändringar i projekt som är klubbade. Det rör sig om investeringar för 1,8 miljarder kronor som skulle ge nya idrottsytor till stockholmarna. Det är upp till bevis för det nya styret att de kan ordna det med kommunens egna medel, säger hon.

Mycket har sålts

Som Mitt i tidigare har berättat arbetade den grönblå majoriteten aktivt för att sälja ut kommunala fastigheter under sina fyra år vid makten. Nära 50 fastigheter såldes, bland dem 25 förskolor och 11 vård- och omsorgsfastigheter.

https://www.mitti.se/nyheter/stockholms-blagrona-styre-har-salt-49-fastigheter-pa-4-ar/repved!Yqt7@7u6sHEuyhd2bx4Ahg/