En liten flicka lägger en potatis i en balja. Den här soliga onsdagen i september befinner sig flickan tillsammans med några andra nyanlända barn långt från världens oroshärdar, i rofyllda Rosendals lekträdgård på Djurgården.

Att använda lekträdgården som en mötesplats mellan nyanlända barn, deras föräldrar, och svenska förskolepedagoger, tror pedagogerna är ett bra sätt börja lära sig språket och att integreras.

Enligt Kristina Sundin, förskollärare i introduktionsförskolan i Bromma som barnen går i, är en trädgård en bra miljö att komma in i det svenska samhället.

Förklarar odlingsord

Under odlingsarbetet blir samtalen mellan barn och pedagoger mer naturligt när olika begrepp inom odling ska förklaras på svenska.

– Man lär sig svenska i en lugn miljö, säger Kristina Sundin.

Flickan som lagt potatisen i baljan är en av knappt 1 500 afghaner som kom till Sverige förra året, i flyktingvågen efter att USA:s trupper lämnat Afghanistan.

Några av flyktingarna kom till Bromma, vissa av dem små barn som behövde introduceras i den svenska förskolan.

Föräldrarna viktiga

Enligt rektor Jessica Skrak Granqvist är tanken med introduktionsförskolan att barnen och deras föräldrar ska få en mjukstart i vad en svensk förskola är och i att lära sig svenska.

Här i Rosendals trädgård får barnen odla grönsaker tillsammans med sina föräldrar. Att ha föräldrarna med är viktigt, enligt Jessica Skrak Granqvist.

– En bra relation till barnen skapas genom att först ha en kontakt med föräldrarna.

Den här onsdagen tas nästa steg i odlingsrutinerna:

– I dag skördar vi!

Eftersom vare sig barnen eller deras föräldrar förstår svenska får pedagogerna använda kroppen och miner för att kommunicera med barnen, berättar Kristina Sundin.

Fungerar det?

– Ja, det tycker jag, säger hon.

Ett kvitto på det är enligt henne att barnens tolk, som vanligtvis är med i undervisningen i introduktionsförskolan, dock inte denna onsdag, har sagt att föräldrarna till de nyanlända barnen är nöjda med den här formen av introduktionsförskola.

Själv säger Kristina Sundin att hon under den period som introduktionsförskolan varit i gång insett hur utmanande det kan vara att komma från ett nytt land, och att bemötande och trygghet är viktigt för att barnen och föräldrarna ska komma vidare.

Är det här ett sätt?

– Ja, jag tror det.