Lokalpolisen. Magnus Mohlin är en av kommunpoliserna som jobbar i lokalpolisområde Nacka. Här pratar han om droger bland unga i Gustavsberg. Foto: Sacharias Källdén

De flesta trygga i sitt område - men ungdomar oroade

De flesta känner sig trygga där de bor i Nacka, Värmdö och Tyresö. Samtidigt är ungdomar oroade över att utsättas för brott. Det visar polisens trygghetsenkät.

  • Publicerad 08:30, 26 okt 2021

Cirka 80 procent av de svarande i Nacka, Värmdö och Tyresö känner sig trygga att gå ut själv i sitt bostadsområde. Det visar den senaste trygghetsundersökningen som polisen har gjort.

Den grupp som trots allt är mest oroade över att utsättas för brott är unga i åldern 16–19 år. I Nacka ökar oron bland unga i den här åldern att utsättas för brott på kvällstid, enligt polisen.

Samtidigt har stölder av cykel och moped ökat i Nacka kommun sedan förra året. Positivt är dock att oron för bostadsinbrott har minskat.

Ungdomar oroar

Även i Tyresö ökar stölder av cykel och moped kraftigt, en ökning med 14 procent sedan 2020, samtidigt har oron för överfall generellt minskat med tio procent jämfört med föregående år.

Värmdö har förhållandevis låg brottsstatistik, där är invånarna mest oroade för inbrott i bostäder och bilar. Belysningen på mörka platser har blivit bättre och klotter och nedskräpning har minskat, enligt Värmdöborna.

I Tyresö och Värmdö upplever cirka 40 procent av de svarande att det är ett problem med stora grupper med ungdomar som samlas och stör och väsnas.

Lokal närvaro – en utmaning

Allmänhetens förtroende för polisen är oförändrat sedan 2020. Nio av tio anser att polisen bryr sig om de problem som finns i området, eller har ingen uppfattning.

– Att skapa känslan av lokal närvaro är en utmaning för oss med tanke på hur stort vårt lokalpolisområde är, dels i invånarantal, dels hur det geografiskt spänner över tre, till ytan stora, skärgårdskommuner. Där jobbar vi på olika sätt för att vara så innovativa som möjligt, säger Karin Berggren, chef för lokalpolisområde Nacka.

Trygghetsmätningen, ihop med annan information som brottsstatistik, används vid planering av aktiviteter och brottsförebyggande arbete i kommunerna under 2022.

Trygghetsmätningen

Enkäten genomfördes i hela Stockholms län under perioden mars–juni 2021.

I lokalpolisområde Nacka ställdes frågorna till 6 694 personer. Drygt hälften svarade.

Undersökningen har gjorts årligen sedan mitten av 1990-talet och syftet är att ta reda på allmänhetens syn på brott i området där de bor, trygghet och risk att själv utsättas för brott och vad de anser om polisens lokala insatser.

Källa: Polisen

Visa merVisa mindre