Just nu håller solceller på att monteras på baksidan av Anna och Anders Wallgrens villa i Snättringe.

– Det känns jätteroligt att vi äntligen får upp dem, säger Anna Wallgren.

Det är två år sedan paret bestämde sig för att skaffa solceller och ansökte om bygglov. Då trodde de att det bara var en formalitet.

Men kommunen sa nej. Området är kulturmiljöklassat och solcellerna bedömdes påverka byggnadens yttre utseende avsevärt och vara ett "ej lämpligt inslag i miljön".

Mitt i Huddinge berättade Anna och Anders Wallgrens historia förra våren. De reagerade starkt över kommunens beslut, särskilt med tanke på att de placerat solcellerna på baksidan av huset.

– Det är bara grannen bakom oss som skulle se solcellerna och han har ingenting emot det, sa Anna Wallgren till Mitt i Huddinge då.

Nu ska solcellerna installeras på villan in Snättringe.

Nu ska solcellerna installeras på villan in Snättringe.

Pernilla Fagerström

Huset är ombyggt

Anna och Anders överklagade beslutet till länsstyrelsen – och fick rätt.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att eftersom huset byggts om år 2000 och den ombyggnaden präglar byggnadens karaktär kan det inte tillmätas något särskilt kulturhistoriskt värde. Länsstyrelsen anser också att placeringen är varsam, eftersom solpanelerna ska vara på baksidan av huset.

Dessutom skriver länsstyrelsen att det är en stor variation på byggnaderna i området och att solpanelerna därför inte kan anses förvanska kulturmiljöområdet.

– Vi ville göra en utbyggnad också och fick rätt på båda punkterna, säger Anna Wallgren.

Kommunen drog tillbaka överklagan

Kommunen valde att överklaga länsstyrelsens beslut till mark- och miljööverdomstolen, men drog sedan tillbaka överklagan.

– Det var i samma veva som vi påbörjade arbetet med att utreda riktlinjer för solceller i kulturmiljöområden. Vi bedömde att de sannolikt skulle få bygglov med de nya riktlinjerna och därför valde bygglovs- och tillsynsnämnden att inte driva det vidare, säger Morgan Randall Svahn, bygglovschef i Huddinge kommun.

Var det så att ni inte ville ha en prejudicerande dom?

– Nej, absolut inte. Det är viktigt att pröva vår myndighetsutövning och ibland finns det ett behov av att få rättspraxis på olika frågor, man önskar få ett utslag från överprövande instanser. Men när vi kunde göra en större utredning för hela områden, tyckte vi att det var en bättre väg att gå.

Sedan riktlinjerna infördes har fler fått bygglov för solceller i kulturmiljöområden.

Anna och Anders Wallgren sitt bygglov fick sitt bygglov i september i fjol, men det dröjde ett år innan de fick sina solpaneler.

– Då kom energikrisen och det fanns inga solceller att beställa någonstans. Vi har brutet tak och de som levererade prioriterade inte oss. Nu är det 30 procent dyrare än om vi kunnat göra det för två år sedan, säger Anna Wallgren.