I Vaxholm kommer byggnads- och demokratifrågor sannolikt att märkas i valdebatten. Och kanske även äldreomsorgen. Byggfrågorna handlar om allt från hur kommunens bygglovshantering ska bli bättre till stadsplanering och kommunens expansionstakt. Partierna lär också få fullt upp med att förklara för väljarna vad en röst just på dem är värd i den röriga Vaxholmspolitiken.

I Österåker är långt ifrån alla nöjda med den styrande alliansens (främst moderaternas) prioriteringar och de fortsatta privatiseringarna – senast Hackstaskolan. Så räkna med att skola och omsorg kommer att debatteras. Men många är också nöjda, inte minst med den låga skatten. Så här tyckte några Österåkersbor som Mitt i träffade:

– Kultur. Jag är själv engagerad i Wiraspelen och tycker att de lokala kulturverksamheterna är viktiga. Jag tycker att det är väldigt bra med teatrar och körer och att de ska främjas, säger Åkersbergabon Mimi Drotte.

– Fast det är förstås inte viktigare än att det ska vara bra i skolan.

– Ja, det är väl att jag tycker att de borde ordna det bättre i trafiken för de som måste åka från Åkersberga mot Stockholm. Det är ju alltid långa köer här. Jag tycker att de borde tänka lite mer på att det är många här som jobbar i Stockholm, säger Eivor Klasson, ”80+”, i Åkersberga.

– Det är ekonomin, för den styr allt annat. Men den har skötts väldigt bra under några år tycker jag och det är glädjande att skatten inte är så hög, säger Lars-Erik Forsberg, 78 år i Åkersberga.

– Men sedan är hela välfärden viktig också, framför allt möjligheter för handikappade som inte alltid är den bästa. Och så skolan förstås.

Gunnel och Lennart Gleerup, ”70+” bor på Svavelsö i Österåker och har en fråga de brinner särskilt för:

– Det är om utbyggnanden av Säbyvikens marina. Vi bor på Svavelsö intill och är emot den. Vi tycker inte att marinan ska bli ännu större. Frågan är en verklig långbänk, och det är inte bara vi utan alla som bor här som påverkas.

Anders Nordström, 66, Åkersberga har däremot inte hunnit fundera så mycket än:

– Jag är inte så engagerad att jag har någon valfråga som jag tycker är viktigast. Jag är nog förhållandevis nöjd.

– Men jag kommer att rösta. Och jag har ju ett år på mig att sätta mig in i vad partierna tycker i olika frågor.