På Björngårdsgatan, i närheten av Fatbursparken, ligger huset Oscar I:s Minne, även kallat Stiftelsen.

Det uppfördes på 1870-talet och har bland annat använts som vårdinrättning. Senast har det använts av Trafikverket vid arbetet med Citybanan.

Byggnaden har stått mer eller mindre tom sedan 2016, men 2018 köptes det av fastig­hetsbolaget Vasaparken. Hotell med 56 rum, restaurang och spa skulle in i huset.

Det skulle öppna 2020, vilket alltså inte skett.

– Det har varit en lång process. Vi sökte bygglov första gången för tre år sedan, men Trafikverket hade synpunkter då Citybanans tunnlar går under huset, säger Victor Cunningham, projektutvecklare på Vasaparken.

Lever upp. Några arbeten har redan utförts. Till exempel har fasad och fönster fått sig ett lyft.
 Foto: Victor Malmcrona

Lever upp. Några arbeten har redan utförts. Till exempel har fasad och fönster fått sig ett lyft. Foto: Victor Malmcrona

Dragits i långbänk

Bygglovet har varit uppe i mark- och miljödomstolen och bollats tillbaka till stadsbyggnadsnämnden.

De godkände ett nytt lov i somras – utan de kompletteringar Trafikverket efterfrågat. Så det överklagades en gång till.

– Det var beklagligt för vår del, eftersom projektet försenades ännu mer. Det hade varit bättre om vi haft dialog med Trafikverket från början.

Centralt läge. Oscar I:s Minne ligger på Björngårdsgatan.
 Foto: Victor Malmcrona

Centralt läge. Oscar I:s Minne ligger på Björngårdsgatan. Foto: Victor Malmcrona

Ser en ljusning

Det har man dock nu och enligt Victor Cunningham är de flesta av problemen myndigheten pekat på lösta.

– Några enstaka frågor kvarstår, men om vi rätar ut sista frågetecknet har Trafikverket uttryckt att de återtar överklagan.

I så fall skulle projektet kunna ges startbesked. Förhoppningen är att det ska ske innan årsskiftet.

Uppskattad byggtid är 16 månader.

Är planen för huset densamma i dag?

– Det blir inte så mycket spa, däremot restaurang och hotell med stort fokus på restaurangupplevelsen.

En hyresgäst står redo att driva verksamheten, men Victor Cunningham vill ännu inte säga vem det är.