Uppehållet gäller från efter midsommar och cirka åtta veckor framåt. Det beror på spontarbeten som ska göras i spårområdet i Hökarängen – som förberedelse för tågspår till den utbyggda tunnelbanedepån i Högdalen.

”Spårområdet behöver breddas rätt ordentligt när vi ska bygga en nedfart till den nya tunneln som byggs till depån. Därför behöver södergående spår tas bort. Under 1,5 år blir det enkelspårsdrift mellan Hökarängen och Farsta. Det kommer dock inte att påverka tidtabellen i någon större utsträckning”, skriver Emma Sahlman, pressansvarig på nya tunnelbanan, i ett mejl till Mitt i.

Kommer det att bli fler trafikavstängningar längre fram innan tunnel och anslutningsspår är färdiga?

”Tunnelbanan kommer att behöva stängas av i samband med att de nya spåren kopplas på. Det blir en kortare avstängning än i sommar under hösten 2024, med nuvarande planering.”

När tunnelbanan är avstängd ersätts trafiken på sträckan med bussar.

Spontarbetena, som görs i höjd med Lingvägen 176-196, kommer också att märkas på grund av ljudnivån för de som bor och rör sig i närheten. Men, som Mitt i kunde berätta i förra veckan, kan de vars ljudnivå inomhus överskrider riktvärdena få annan vistelse betald av Region Stockholm.

Paus för sprängningar

Glädjande för ljudkänsliga är annars att sprängarbetena ovan jord vid Lingvägen är pausade från förra veckan.

– Mindre enstaka knallar kan fortfarande förekomma, men bor man i området kommer man att märka en tydlig minskning av antalet sprängningar ovan jord. Sprängarbetet i tunneln fortsätter som vanligt, men det befinner sig mycket längre bort och hörs och känns inte lika mycket, säger Knut Urtel, projektledare på nya tunnelbanan.

Först i mitten av juni återupptas sprängningarna ovan jord, för att därefter fortsätta till november.