Mitt i Solna har tagit emot en drös tips om den lutande villan i Solna kyrkby ett stenkast från Karolinska.

Det är ett pågående tillsynsärende hos kommunen, som i slutet av oktober förra året belade byggnaden med användningsförbud med motiveringen att huset har allvarliga brister, som ”kan vara av sådan art att det helt eller delvis rasar samman”.

Spekulationerna är många. Har sprängningarna av tunnelbanan orsakat raset? Eller byggena vid sjukhuset? I så fall, finns risker för fler hus?

Mitt i Solna har pratat med husägaren som inte önskar medverka just nu men som gett tillstånd att berätta om bakgrunden och publicera bilder.

Besiktning pågår

Det var under senvåren i fjol som man började utföra arbeten vid husgrunden. Senare, i början av juli, sjönk ena sidan av huset ned i marken – 1,5 meter över en natt.

Just då bodde ingen i huset på grund av ett ägarbyte.

En geoteknisk undersökning från i höstas pekade på att ett bäringsbrott uppstått i anslutning till arbetena vid husgrunden.

Men utredningar och besiktningar pågår än, av både hus och mark. Dels ur ett försäkringsperspektiv, dels för att hitta lösningar framåt.

En idé man kollar på är att lyfta och stabilisera huset. Men det bedöms som komplicerat och skulle kunna vara riskfyllt.

Därför har en ansökan om rivningslov också lämnats in till Solna kommun.

Berömt författarhem

Husägaren med familj, som beskriver situationen som kaotisk, hälsar att de helst vill rädda huset.

Det har länge ägts av en släkting till familjen och de såg fram emot att flytta in. Tanken var att framöver låta renovera huset varsamt och handikappsanpassa det till ett av familjens fyra barn.

Huset har också en historia. Här bodde under många år författaren Olof Lagercrantz med sin fru Martina, barnen Marika (skådespelare) och David (författare), därav namnet: Lagercrantzka huset.

Tegelvillans framtid är alltså oklar. Om det ska få stå kvar krävs en tydlig åtgärdsplan som visar hur de bärande konstruktionerna kan säkras och huset resas.