Häromveckan tog sundbybergaren Jonny Taflin en sväng förbi Igelbäckens naturreservat. Han kunde då inte låta bli att notera det tiotal granar som fällts och lämnats längs stigen vid reservatets början.

– Jag är lite förvånad över att man fäller dem, säger Jonny Taflin.

Särskilt slogs han av hur stora träden var. På ett av dem räknade han årsringarna: 130 år, kom han fram till.

– De verkar inte murkna i alla fall, de såg prima ut, säger han.

Att fällda träd har lämnats kvar är helt i sin ordning, menar naturvårdaren Dan Andersson.

Att fällda träd har lämnats kvar är helt i sin ordning, menar naturvårdaren Dan Andersson.

Alexander Kuronen

Men speciellt välmående var de inte, enligt Dan Andersson som är naturvårdare på Sundbybergs stad.

Träden, som fälldes för flera år sedan, hade fått påhälsning av granhatarens kanske bästa vän: Granbarkborren.

– De är väldigt aggressiva mot granar och gynnas av de varma perioderna vi har, säger Dan Andersson.

Många vill gnaga

När granbarkborren angriper ett träd kan det vara en miljon av dem i det, berättar han.

– Om du lägger örat intill hör du hur de gnager i trädet. Det går skitfort från att de angriper det till att det är dött.

Dan Andersson, naturvårdare på Sundbybergs stad.

Dan Andersson, naturvårdare på Sundbybergs stad.

Privat

Sjukdomen i sig behöver visserligen inte vara någon ursäkt för att fälla trädet.

– Man behöver ju inte göra det när det gäller granar, de kan stå som döda träd. Men i det här området rör sig mycket folk.

– Sedan åker de i backen förr eller senare. Då är det dumt om det är någon som står under där.

Dan Andersson säger att det är ganska vanligt att staden tvingas fälla träd, och det är inte alltid granbarkborren man ska skylla på. En annan orsak kan vara att trädet växer på ett dumt ställe och börjar luta. När det gäller granar går de dessutom av lättare än till exempel tallar.

Död ved lever

Men är det inte slarvigt att låta träden ligga kvar när de väl är fällda? Nej, tvärtom, menar naturvårdaren – och särskilt i ett naturreservat.

– Generellt kan man säga att död ved är en bristvara i svenska skogar över huvud taget. Det är många organismer som lever där. Jag brukar säga att död ved lever.

Borde staden oftare lämna kvar fällda träd?

– Jag tycker att Sundbyberg faktiskt är väldigt långt fram i det här. När jag pratar om det här och den här problematiken, då lyssnar man.