Kungshöjd

Sedan 1 juli i år kan göteborgare inte längre söka vård på kvällar och helger hos den offentliga Närhälsans jourcentral på Kungshöjd.  

Orsaken är den ekonomiska situationen och att det redan finns en annan jourcentral några hundra meter bort.  

– Som alla i regionen har vi en stor ekonomisk utmaning, både i år och kommande år. Om vi skulle ha kvar jourcentralen skulle vi fortsätta att konkurrera om samma personalresurser och patientgrupp. Det är både väldigt kostsamt och ineffektivt. Istället har vi tagit beslut i samråd med styrelsen och politiken att samarbeta med Capio, säger Annika Leidenhed, primärvårdschef, Närhälsan.

Det innebär att det är till Capio Alléjouren i Haga som Närhälsans jourpatienter, i upptagningsområdet, får söka sig till på kvällar och helger.  

Ett samarbete som hittills har fungerat bra och som inte är unikt, menar Annika Leidenhed.  

– Jag har inte hört om en enda missnöjd patient. Vi tänker att Capios lokaler ligger nära kommunikationer på Järntorget. Likande upplägg finns i västra Göteborg där privata Omtanken i Grimmered tar hand om Närhälsans patienter.  

I Gamlestaden är premissen tvärtom. Där är det Närhälsans jourmottagning som tar emot patienter från privata vårdcentraler.  

– Vi försöker helt enkelt att modernisera oss, ta hand om resurserna på bästa sätt och erbjuda patienterna ett bättre utbud. 

Blir väntetiderna inte längre med bara en jour i centrala Göteborg? 

– Inte i nuläget. För några år sedan hade Capio många fler listade på sin jourcentral men efter en förändring flyttade hälften av deras listade patienter till en ny jour i Grimmered. Vi har ett bra samarbete och jag skulle få veta direkt om det var problem med för många patienter.  

Annika Leidenhed lyfter även att det pågår arbete att titta på fler drop in-alternativ inom Närhälsan i Storgöteborg. 

– Vi tittar på hur vi ska bli bättre på att möta patienternas behov. Just nu är vi inne i en utvecklingsperiod och försöker ta in synpunkter från patienterna.