Bland nästan 120 riksintressen som finns i Stockholm län är Görväln Järfällas bidrag. Att området klassas som riksintresse beror på flera saker. En är slottsområdet.

– Sedan är det herrgårdlandskapet som ligger som ett litet pärlband. Almare-Stäket, Lennartsnäs och Görväln ingår i riksintresset, säger Annika Willm, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Att vattnet varit viktig kommunikationsväg spelar även in.

– Det är något som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan under Medeltiden var vatten- och vägdelen av betydelse. Det finns mycket fornlämningar här runt omkring, bland annat fornborgar som visar att man har varit på plats i långa tider, säger hon.

Sticker ut

Klassningen riksintresse görs av Riksantikvarieämbetet.

– Det som är det speciella med de här områdena är att de såklart har lokal och regional betydelse, men de är utpekade just för att att de sticker ut på nationell nivå med sådana värden som kanske inte finns på så många håll, säger Annika Willlm.

Mikael Schmidt har tagit sig hit för en konferens. Han är på området för första gången.

– Det var ett fantastiskt första intryck med den lantliga omgivningen, lugnet och vattnet, säger han.

Mikael Schmidt besöker Görväln för första gången, men tror att han kommer göra på fler besök i framtiden.

Mikael Schmidt besöker Görväln för första gången, men tror att han kommer göra på fler besök i framtiden.

Sterfan Källstigen

Han känner till begreppet riksintresse, men är inte helt insatt i innebörden.

– Det andas verkligen gammal tid här är orört och oförstört. Jag skulle absolut kunna tänka mig att åka tillbaka, säger han.

Betydligt oftare har Viksjöbon Malin Hernandez besökt området. Hon är där flera gånger i veckan.

– Jag är tacksam att det finns sådana markområden, säger hon.

Malin Hernandez rör sig ofta i Görväln och tycker naturen och områdets kulturarv är viktiga att värna.

Malin Hernandez rör sig ofta i Görväln och tycker naturen och områdets kulturarv är viktiga att värna.

Sterfan Källstigen

Malin Hernandez ser stor vikt av att området klassats som riksintresse.

– Det är jätteviktigt att markområdet och de gamla byggnaderna blir bevarade, säger hon.

Även Sören Heurlin är frekvent besökare vid slottsområdet där han hjälper till med tillsyn av djur. Han känner till att området är ett riksintresse och tycker det är viktigt att bevara och upplysa om det historiska arvet.

– Det var en viktig farled mot Stäket, det känner jag till. Sedan tänker jag på runstenar som finns här, säger han.

Sören Heurlin är engagerad i djurhållningen vid Görväln och besöker regelbundet området.

Sören Heurlin är engagerad i djurhållningen vid Görväln och besöker regelbundet området.

Sterfan Källstigen