I slutet av 2023 skrev Mitt i om den planerade renoveringen av Abrahamsbergsskolan.

Lärarfacket, Sveriges lärare, välkomnade renoveringen men efterlyste fler åtgärder.

Som kafeteria, grupprum och uppehållsrum.

– Om man ger sig in i en större renovering tycker jag att man kan anpassa den till elever 2023, sade Catrin Borgå, huvudskyddsombud på fackförbundet Sveriges lärare när tidningen intervjuade henne i november.

"Underhållsprojekt"

Utbildningsförvaltningen, som ansvarar för renoveringen, säger nu att några extra rekreationsutrymmen för eleverna är inte aktuella i Abrahamsbergsskolan.

– Det här projektet är ett underhållsprojekt och innebär inte en utbyggnad av skolan, säger Mikael Kaspar, grundskolechef Bromma Kungsholmen skolakuterna.

Ser du annars ett behov av att de här utrymmena?

– När det gäller det här underhållsprojektet så är det den planen som gäller, sedan har vi alltid en dialog med skolorna och Sisab (stadens skofastighetsbolag) inför underhållsprojekt, säger Mikael Kaspar.

För att utrymmen som grupprum och kafeteria ska bli verklighet, som lärarfacket önskar, krävs fler elever, enligt Kaspar.

Mikael Kaspar, grundskolechef Bromma Kungsholmen skolakuterna.

Mikael Kaspar, grundskolechef Bromma Kungsholmen skolakuterna.

Pelle Mårtenson

– Om det skulle vara så att vi skulle bygga ut skolan skulle det kräva ett ökat elevantal, att kapaciteten ökar på skolan som gör att man får högre intäkter, det är det som krävs. Nu handlar det om att göra skolan fräsch och att renovera den.

"Inte ett orimligt krav"

Catrin Borgå vid Sveriges lärare, skriver att oavsett att elevantalet inte kan ökas, borde åtminstone uppehållsrum vara ett krav.

– Vi tycker ändå att det inte är ett orimligt krav att de äldre eleverna ska kunna vara i uppehållsrum och inte vara hänvisade till korridorerna på sina raster.

Catrin Borgå, Sveriges lärare.

Catrin Borgå, Sveriges lärare.

Privat

Borgå skriver att facket driver på för att ett liknande krav som finns för nybyggda skolor, i nybyggda skolor ingår uppehållsrum, ska gälla även skolor som renoveras.

Mikael Kaspar, grundskolechef:

– Vi vill alltid att det ska bli så bra som möjligt och det kommer det att bli även för Abrahamsberg. Jag känner mig trygg med det, det kommer att bli bra.