Tunnelbana ska byggas mellan Fridhemsplan och Älvsjö, men först behöver man spränga fram arbetstunnlar till och från Fridhemsplan.

Planen är att de antingen ska anläggas där bensinmacken vid Lindhagensplan i dag finns, eller i den gröna slänten mellan Norr Mälarstrand och Rålambshovsleden.

Arbetsyta för tunnelbana kan hamna på två ställen. Aningen här vid Lindhagensplan där macken ligger i dag.

Arbetsyta för tunnelbana kan hamna på två ställen. Aningen här vid Lindhagensplan där macken ligger i dag.

Olle Anrell

Många har riktat kritik mot det senare förslaget och nu stämmer Naturskyddsföreningen i Stockholm in i den.

Föreningen har i sociala medier kritiserat förslaget vid Rålambshovspárken och hoppas att regionen väljer bort det spåret. Man pekar på att det handlar om en mycket värdefull parkmiljö och att slänten ramar in parken.

– Den har också en viktig funktion i ekosystemet genom att den tar upp dagvatten och träden gör nytta i luftreningen, säger Anders Tranberg, ordförande för Stockholms Naturskyddsförening.

Besked dröjer

I våras hölls ett första samråd om planerna där regionen presenterade de två alternativen. Nästa samråd börjar onsdag 15 november och pågår till 2 december.

– Då kommer vi att samråda med mer detaljerad information om de båda alternativen, säger Sandra Plavinskis, kommunikationschef vid Förvaltningen för utbyggd tunnelbana.

Regionen kommer alltså inte att ha valt ett av alternativen som huvudspår utan presenterar dem mer detaljerat än förra gången.

Det blir därmed inget beslut i slutet av 2023 som regionen tidigare utlovat. Beskedet kommer i stället till ett samråd nästa år.

– Vi planerar att presentera det alternativ vi går vidare med under vårens samråd.

För komplext

Att mer tid behövs beror på att området är komplext.

– Vi har genomfört fler utredningar och analyser om vad som finns under marken, byggbarhet, omgivningspåverkan, miljö med mera. Vi vill informera om den fördjupade utredningen och ge möjlighet att lämna synpunkter.

Eller så hamnar arbetsplatsen här i slänten vid Rålis.

Eller så hamnar arbetsplatsen här i slänten vid Rålis.

Pekka Pääkkö

Anders Tranberg säger att de kommer att skriva ett yttrande och även uppvakta politiker i regionen för att stoppa Rålisförslaget.

– Vi ska bevaka frågan vidare och diskutera hur vi kan motarbeta förslaget som vi tycker är märkligt.