Att bygga om området vid Spångaviadukten har varit på tal sedan 70-talet, men först drygt 40 år senare har beslutsfattarna kommit till skott.

I dag finns en stor grop på platsen, som minner om de byggnader som tidigare stod här. De husen var i så pass dåligt skick att staden valde att riva dem.

Arbetet med att ta fram byggplaner för de nya husen har pågått sedan 2016.

Inte godkänts än

2019 togs en ny detaljplan fram, för 135 bostadsrätter, som ännu inte godkänts av kommunfullmäktige.

Zeinab Jama, projektledare på exploateringskontoret i Stockholm stad, säger att arbetet går som planerat, även om det tar tid.

– Processen måste fortlöpa i en viss takt, det är mycket som ska synkas, säger hon.

Folk undrar varför tar det så lång tid?

– Det är många olika förvaltningar som är inblandade i projektet. Bland annat hade fastighetskontoret hyresgäster som bodde i husen som tidigare stod på fastigheten. Det är olyckligt att folk har upplevelsen att det tar tid. Vi är nära att ta beslut om detaljplanen.

När sätts spaden i jorden?

– Det beror på om detaljplanen överklagas eller inte. Om det inte blir några överklaganden så skulle byggandet kunna komma igång nästa år. Men saker måste ha sin tid.

Zeinab Jama bedömer att de nya bostäderna kan stå klara för inflyttning om fyra till fem år.