Den senaste tiden har avspärrningar dykt upp på flera håll runt om i Vällingby centrum. Innanför dessa är det gropar, stora som små. Något som kan ställa till det för besökare till bland annat biblioteket och fritidsgården Tegelhögen, då delar av avspärrningarna ligger precis vid ingångarna.

Mer energivänligt

Enligt trafikkontoret är syftet att åtgärda tidigare kabelfel och samtidigt passa på att göra belysningen i centrum mer energivänlig.

– Vi byter kablarna till belysningen eftersom de var gamla och från tiden då centrumet byggdes. Vi har haft flera kabelfel på kablarna, säger Matilda Flodman, pressansvarig på trafikkontoret.

– Vi passar även på att byta insatser i globarmaturerna till modernare och mer energisparande led.

Enligt Malinda Flodman beräknar man inte att fler platser i centrum kommer att påverkas av reparationerna än de som redan är avspärrade.

– Nej, det ska inte behöva bli fler gropar, säger hon.

Håller tidsplanen

På en av bilderna som Mitt i tagit del av så framgår att tidsplanen är beräknad till 15 december. En tidsplan som inte ser ut att överträdas.

– Vi ligger i fas med vår plan och om inget oförutsett händer kommer vi att hålla den.

I samma veva passar man även på att åtgärda andra delar av centrum.

– Vi passar även på att byta ut en påkörd stolpe på torget till en ny och hel.

Budgeten för reparationerna, ska enligt trafikkontoret, inte övergå miljonbelopp. Och även om arbetet ännu inte är färdigt så är kalkylen för reparationerna åtminstone klara.

– Den totala kostnaden för reparationerna beräknas uppgå till 800 000 kronor, säger Malinda Flodman.