Vid senaste fullmäktige, den 29 augusti, antogs en ny arbetsmiljöpolicy av Danderyds kommun.

Det nya förslaget innehåller tolv punkter. Bland annat att det ska vara nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och droger. En av punkterna lyder även att "Alla anställda ansvarar och bidrar till ett positivt arbetsklimat".

Sedan tidigare har det funnits riktlinjer för arbetsmiljö på kommunen. Att den nu behöver ersättas med en ny väckte en del frågetecken från talarstolen. En anledning uppgavs vara en ny utredning från arbetsmiljöverket, som skedde hösten 2021.

– Givetvis jobbar hela kommunen systematiskt och enligt lagen med arbetsmiljön, sen finns det ständigt bättre och mer att göra, säger Hanna Bocander (M).

Frågan om en uppdaterad arbetsmiljöpolicy för Danderyds kommun har tidigare lyfts av flera partier. Bland annat under våren 2021 av Sverigedemokraterna i Danderyd.

En enig församling klubbade förslaget, som ska ses över minst en gång per mandatperiod.