Hagalunds centrum har i stort sett stått orört sedan storbranden 2013. Missnöjet bland invånarna är stor, många längtar efter liv och rörelse, service, fik och butiker.

Solnakoalitionen har lovat att bygga upp centrumet i vad som lanserats som Hagalundslyftet.

I ett första steg bjuds nu allmänheten in att bidra med idéer om hur det ska se ut och vad som ska finnas där.

– Tanken är att samla in en massa synpunkter och förslag fram till midsommar för att sedan sätta igång med att skissa på ett nytt centrum. Senare i höst kommer Hagalundsborna att få rösta om vilket förslag som ska bli verklighet, säger kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam (S).

Tre teman

Parallellt drar två ytterligare dialoger igång med målet att lyfta Hagalund:

* Välfärd och fritid – om vilken kommunal service som bör finnas, exempelvis skola/förskola.

* Stadsmiljö – om renhållning, parkering och parker i stadsdelen.

På träffarna kan man träffa politiker, diskutera idéer och fylla i enkät om Hagalund.