Du behöver också söka skola om ditt barn ska börja årskurs 4 eller 7 hösten 2023 och i dag går på en skola där den årskursen inte finns.

Senast den 5 februari ska du söka skola. Det spelar ingen roll när under perioden fram till dess som du gör din ansökan.

På www.huddinge.se hittar du information på olika språk om olika skolor och hur skolvalet går till.