Innan valet var planen att låta ett privat företag bygga den nya multiidrottshallen i Vårberg. Staden skulle sedan hyra in sig där. Men när de rödgröna fick majoritet i stadshuset skrotades planen. I stället ska staden bygga den själv. Orsaken är dels att flera oberoende utredningar visar att det blir billigare för skattebetalarna på sikt, dels att det ökar stadens kontroll över hur lokalerna och hela Vårbergs IP ska användas. 

– Genom att bygga i egen regi kan vi undersöka möjligheten att investera i nya ytor för spontanidrott som inte hade ingått i projektet om det hade byggts privat, säger idrottsnämndens ordförande Maria-Elsa Salvo (S). 

Maria-Elsa Salvo (S), ordförande i idrottsnämnden.

Maria-Elsa Salvo (S), ordförande i idrottsnämnden.

Björn Dalin

Nu har idrottsnämnden och fastighetsnämnden beslutat att starta planeringen. I och med att staden bygger själva hamnar nu allt på Vårbergs IP på samma ägare, såväl multihallen som 7-spelsplanerna, de nya konstgräsplanerna, torrdammen och servicebyggnaderna. 

Flickor ska få påverka

Enligt siffror från Riksidrottsförbundet idrottar betydligt färre barn i Skärholmen jämfört med barn i mer välbeställda områden. Allra svårast är det att nå flickorna. I Vårberg var exempelvis 34,2 procent av pojkarna aktiva i en idrottsförening medan siffran för flickor endast var 12,3 procent.

Kommer ni att göra något särskilt för att få fler flickor att idrotta?

– Ja, nu när vi styr processen kommer vi att involvera tjejer i utformningen av ytorna precis som vi har gjort i Gubbängen. Utegym, spontanidrottsytor och motionsslingor är sådant tjejerna uppskattat och har haft synpunkter på. Även friidrottsytor, isbanor och basketplaner lockar både tjejer och killar, säger Maria-Elsa Salvo.

Kan vara klar om fem år

Vad hallen kommer att kosta är oklart. Men enligt tjänsteutlåtandet kommer summan att överstiga 300 miljoner kronor. Ett av den tidigare blågröna majoritetens argument för att låta en privat aktör bygga var att staden skulle slippa investeringskostnaderna och kostnader för underhåll. Men enligt Maria-Elsa Salvo, är det inga andra idrottssatsningar som får stryka på foten i och med att staden nu ska bygga själva.

– Vi har lagt en miljard mer till idrottsinvesteringar än vad som fanns tidigare, vi har även avsatt pengar för att genomföra satsningar där vi tar tillbaka projekt i egen regi, säger hon.

Planen är att den nya idrottshallen ska börja byggas 2026 och stå klar det första kvartalet 2028.