På måndag den 22 maj öppnar Vanadisbadet för säsongen. På vardagarna håller det öppet 06.30 – 20. På helgerna är det öppet mellan 8 och 18.

När badet öppnade 1938 var det Stockholms första eluppvärmda utomhusbad. Trots ökade elkostnader har idrottsförvaltningen bestämt att vattnet i bassängerna ska hållas på 27 grader som vanligt.

– Vi kör som förra året. Vi vill ju att barnfamiljer ska trivas i bassängerna och att folk ska komma och motionssimma, säger enhetschefen Carina Engström.