Trängsel, hosta och försenade bussar – för att underlätta för de ca 40 000 personer som dagligen reser med fyrans buss testade man under 2022 att tillåta påstigning även via de bakre dörrarna.

Nu finns planer på att utöka möjligheten att validera biljetter i bussens alla dörrar till fler linjer.

Under första halvan av pilotprojektet kunde passagerare fortfarande resa med reskassa på accesskort. Men då korten var under utfasning installerades inte läsare för dessa i bakdörrarna. Detta innebar att resenärer med barnvagn, rollator eller rullstol inte kunde validera sina biljetter, och därför inte behövde betala för resan.

Fler linjer

Nu meddelar SL i ett tjänsteutlåtande att undantaget bör sluta gälla vid en utökning av påstigning i alla dörrar.

– Sedan april 2023 är det inte längre möjligt att resa med accesskort och om kortläsare installeras i samtliga dörrpar finns inte längre något skäl att undanta dessa resenärer från kravet att ha en giltig biljett. Undantaget bör därför sluta gälla vid en utökning av påstigning i alla dörrar till fler stadsexpressbusslinjer, skriver SL i utlåtandet.

Anton Fendert (MP), trafikregionråd i Stockholm, menar dock att beslutet inte står helt klart ännu.

– Men vi kommer att titta på det när det här valideringsmaskiner vid bakdörrarna utvidgas till fler linjer, säger han.

När kortläsare vid bakdörrarna börjar dyka upp på fler busslinjer är dock inte bestämt.

– Vi planerar inom kort att gå ut med ett startdatum för när fler stomlinjebussar får påstigning genom alla dörrar. Datum är inte helt satt än, då vi behöver förbereda för installering av valideringsmaskiner vid dörrparen på de aktuella linjerna, säger Natalie Nordenswan, presskommunikatör på SL.

Ni har fått kritik för att mobilläsarna fungerar dåligt i bussarna – varför väljer ni att sätta in samma system i bakdörrarna? 

– Det är främst Movingos app som det rör, inte SL:s. Vi har diskussioner med dem om det. Viktigt när man blippar sin biljett är att tänka på är att ta fram app-biljetten ordentligt och inte bara visa en svart skärm. Läsaren ska klara av att blippa inom 3 sekunder. Så om resenären har tagit fram sin app-biljett innan man står framför validatorn och sedan håller den stilla framför läsaren så är det inga problem.