Nu rullar biltrafiken över en ny bro vid rondellen på Bergtorpsvägen. Under den pågår arbetet med att färdigställa den tunnel som ska användas av fotgängare och cyklister då övergångsstället har tagits bort.

– Trafiken och körbanan är återlagd i ursprungligt läge, dock är ett körfält avstängt just nu för återställningsarbete, säger Tyra Wikström, avdelningschef på teknik- och stadsmiljöavdelningen på Täby kommun.

Sedan i början av 2022 har arbetena på Marknadsvägen och Bergtorpsvägen pågått och trafiken har fått ledas om. Planerna på att bygga om här startade dock redan 2017.

Nu är tunneln som går under Bergtorpsvägen gjuten men en del arbete finns kvar att göra innan de kan öppna upp för gående och cyklandeTäbybor.

Nu är tunneln gjuten och man kan se hur det i framtiden kan komma att se ut på platsen. Arbetet ska enligt kommunen vara klart i vinter.

Nu är tunneln gjuten och man kan se hur det i framtiden kan komma att se ut på platsen. Arbetet ska enligt kommunen vara klart i vinter.

Maria Svensson

Klart i vinter

Varje dag passerar 20 000 fordon platsen och Tyra Wikström berättar att det har varit viktigt att prioritera framkomligheten under byggtiden.

– Vi har kunnat ha acceptabel framkomlighet i byggets alla skeden, säger hon.

Bygget beräknas kosta 70 miljoner kronor, då ingår även arbetet med att leda om trafiken. 

Tanken var först att arbetet med tunneln skulle vara klart under sommaren 2023 och att andra arbeten med entreprenaden skulle bli klara senare. Sen togs beslutet att planera om, så allt arbete blir klart samtidigt. Därför kommer allt arbete inklusive tunneln att öppna i december.

Våren 2024 kommer miljön runt om ställas i ordning.

– Entreprenaden kommer till stor del vara klar i december, det som återstår därefter är årstidsberoende arbeten, exempel planteringar av vissa växter som kommer ske under våren 2024, säger Tyra Wikström.

På den östra sidan av tunneln finns bara berg, nu ska marken schaktas och en gång- och cykelväg komma på plats även här.

På den östra sidan av tunneln finns bara berg, nu ska marken schaktas och en gång- och cykelväg komma på plats även här.

Maria Svensson

Ska minska köerna

Tanken med hela projektet är dels att minska de köer som finns på Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen men även få en bättre säkerhet. Innan tunnelbygget startade breddades Stora Marknadsvägen innan rondellen och en ny busshållsplats anlades vid den nya simhallen.

Det som finns kvar att göra är att färdigställa alla gång- och cykelvägar som leder till tunneln samt göra klart körbanorna. På en sida av tunneln blickar man fortsatt in i en bergvägg, nu startar förberedelser för schakt för kommande anslutande gång- och cykelvägar öster om bron.