Inom loppet av ett par veckor ska nya skyltar upp på alla gator i Sundbyberg där enkelriktad trafik vanligtvis råder. De är cirka 25 till antalet.

– Att vi gör det på samtliga gator i staden tror vi ökar trafiksäkerheten då bilister inte behöver fundera över vilka enkelriktade gator som regeln gäller på, säger trafikkommunalråd Martin Solberg (MP) i ett pressmeddelande.

Enligt honom förbättrar satsningen cykelinfrastrukturen, vilket i sin tur bidrar till att nå klimatmålen.