Här och var ramper av trä.

Omgärdat av en grönskade gräsmatta som för dagen håller på att klippas.

Det här är Lönnebergaparken.

En park som ligger i en slänt mellan Annedal och Ulvsundavägen.

Fram till i somras en park som vilken som helst, med vidsträckta gräsmattor, en lekplats, gångvägar, en och annan invånare som var ute och rastade en hund.

Numera, en plats politikerna hoppas ska lösa en del av ungdomars brist på sysselsättning i Annedal.

Grusade vägar

Under sommaren har en cykelbana anlagts i parken.

Grusade, breda cykelvägar, här och var med ordentliga gupp, troligen för att möjliggöra spektakulära hopp med cykeln.

Social- och trygghetsborgarrådet Alexander Ojanne hoppas att cykelbanan ska bidra till att färre ungdomar i Annedal går sysslolösa på fritiden.

Social- och trygghetsborgarrådet Alexander Ojanne hoppas att cykelbanan ska bidra till att färre ungdomar i Annedal går sysslolösa på fritiden.

Anders Gustafsson

Och så rampkonstruktioner där den som ger sig i kast med cykelbanan får ta det lugnare och satsa på att hålla balansen.

– Tanken är att skapa liv och rörelse på den här platsen, säger Alexander Ojanne.

Han är socialdemokratiskt social- och trygghetsborgarråd i Stockholm.

Alexander Ojanne visar runt i parken och låter förstå att egentligen är politikerna undrande. Annedal är inte ett bostadsområde som borde ha fått rykte om sig att ha ungdomar på drift på grund av att de har för lite att göra på fritiden.

Enligt honom finns det en förklaring.

– Det handlar mest om understimulerade ungdomar, att det än så länge finns för lite att göra och att det inte finns ett föreningsliv i området.

Avsatt miljoner

Den politiska majoriteten i Stockholms stad har under den här mandatperioden enligt Alexander Ojanne beslutat om att avsätta 400 miljoner kronor för olika åtgärder för att öka tryggheten, 100 miljoner kronor per år.

Vid senaste ansökan har stadsdelen Bromma fått drygt fem miljoner kronor av pengarna.

Arbetena med att färdigställa cykelbanan har pågått under sommaren.

Arbetena med att färdigställa cykelbanan har pågått under sommaren.

Anders Gustafsson

Annedal och Lönnebergparken ingår inte i kategorin otrygg plats, däremot har stadsdelen fört fram att ungdomar lokalt lider brist på fritidssysselsättningar. En uppfattning som enligt Ojanne bygger på synpunkter som framkommit via polisen och synpunkter som lämnats i stadens Tyck till-app.

– Vi hittar inte på det själva, stadsdelen har identifierat platserna, påpekar Ojanne.

På Mitt i:s fråga om staden inte borde ha tänkt på att ungdomar behövde ha någonstans att vara redan när Annedal byggdes, svarar Ojanne att det var beslut som togs innan hans tid som ansvarig politiker.

Men han håller med. 

– Man borde ha tagit hänsyn till ungdomars behov av sysselsättning.