För fjärde veckan i rad ökar antalet coronafall i Upplands-Bro. Det här stod klart när Folkhälsomyndigheten publicerade data för 2021 års sista vecka, vecka 52.

Totalt så rapporterades det in 152 nya bekräftade fall av covid-19 från Upplands-Bro. Det här är en ökning med 47 fall sedan julveckan.

https://www.mitti.se/nyheter/sa-ar-covidlaget-inom-aldreomsorgen-i-upplands-bro/repvae!W19NAPIfYikkGFUM0MlZg/

Sett till sin befolkning så hade Upplands-Bro 50 nya fall per 10 000 invånare. Allra flest nya fall sett till sin befolkning hade Stockholm under nämnda period, 88 fall per 10 000 invånare.

Upplands-Brobor som fått dos tre

Arbetet med tredje dosen pågår alltjämt, och sägs vara viktig i kampen mot omikron som tagit över smittspridningen.

Siffror från nationella vaccinationsregistret redovisar att i Upplands-Bro i åldersgruppen 80 år och uppåt så har 905 personer (79 procent) fått dos nummer tre.

Bland de som är 65 år och äldre så har 3 649 stycken (75 procent) fått en tredje spruta. Bland femtioplussarna är vaccinationen också igång, 4 654 invånare (46 procent) har fått en tredje dos.