Antalet smittofall har fördubblats sedan vecka 52, som i sig var rekordartad med 518 smittofall. Före det hade smittspridningen inte varit i närheten av sådana höjder i Järfälla.

Till och med vecka 1 har totalt 12 225 Järfällabor haft covid-19 sedan pandemins start 2020.

Om man vidgar synfältet märks liknande trender. I Region Stockholm i stort konstaterades 34 768 fall av covid-19 vecka 1, också det nästan dubbelt så många som föregående vecka.

Och det är omikronvarianten av coronaviruset som driver på denna utveckling, sade statsepidemiolog Anders Tegnell på en presskonferens samma dag som siffrorna presenterades.

– Det betyder inte att vaccinet är verkningslöst på något sätt. Mot inläggning och allvarlig sjukdom har vaccinet fortfarande en väldigt viktig del i det hela, sade han.

Även de som får intensivvård har blivit fler, men den ökningen står inte alls i proportion till utvecklingen av smittspridningen enligt Anders Tegnell. Statistiken, sade han, talar därmed för att den nuvarande smittspridningen inte innebär lika stora risker för vården som tidigare.

Han fortsatte med att uppmana så många som möjligt att ta en tredje vaccindos.

– Även den ganska måttliga ökningen som vi ser på Iva innebär en belastning i en redan pressad situation.