Diskussionerna om Claes på hörnet på Surbrunnsgatan fortsätter. Grannar har kraftigt motsatt sig bygget av den nya flygeln.

– Värdshuset fungerade fint för flera år sedan, innan det stängde. Hur skulle det gå bättre av att bygga ut? Jag är chockad över hur det går till i ett demokratiskt samhälle, säger en av dem.

I mars godkände stadsbyggnadsnämnden detaljplanen för tillbyggnaden av det gamla värdshuset.

Det skulle bland annat innebära att den kulturminnesklassade fastigheten inte längre syns från Monica Zetterlunds park och att tre stora askar längs tomtgränsen fälls.

Fastighetsägaren menar att utbyggnaden behövs för att kunna utöka hotellverksamheten och vill bygga ut restaurangköket under jord. Rotundan mot gatan skulle rivas.

– Flertalet är positiva men det är klart att det också finns kritiker, och så ska det vara. Jag tror att det blir en mer attraktiv plats med restaurangen och ett litet hotell. Troligtvis kommer kulturvärdet att öka, sa Jan Valeskog vid godkännandet av detaljplanen.