Just nu pågår de årliga hyresförhandlingarna. Det är ett speciellt år eftersom kostnader som el, byggmaterial, räntor och dessutom inflation gör att bolagen yrkar på betydligt högre höjningar än normalt.

Fastighetsvärdarna Stockholm har yrkat 9,5 procent, vilket Hyresgästföreningen anser är alldeles för högt. De i sin tur har yrkat på 2,4 procent, vilket även det är en hög höjning historiskt sett.

Under onsdagen kom beskedet att Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem vill se en höjning med 9 procent för 2023.

– Det är ett otroligt högt yrkande. Allmännyttan måste ta ett större samhällsansvar. Vi kommer aldrig gå med på 9 procent, säger Adam Hillawi, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

"Jag är inte glad alls"

Höjningen är historisk och skulle få stora konsekvenser för många hyresgäster. Det säger stadens nya fastighet- och bostadsborgarråd Clara Lindblom (V).

– Jag är inte glad alls. Som politiker får jag inte gå in och styra hyresnivåerna, det måste jag respektera.

– Men jag har varit tydlig mot VD:arna att jag är mycket bekymrad. Både vad gäller konsekvenser för hyresgästerna och hur detta kommer påverka förtroendet för allmännyttan.

Regeringen kan hjälpa till

Även om politiken inte kan påverka hyresnivåerna kan kommunen på olika sätt avlasta bostadsbolagen så att deras kostnader minskar. Vilket man tittar på i och med den budgetförhandling som nu pågår.

– Det kan handla om att titta på resultatkrav och hur många andra uppdrag man ger allmännyttan, till exempel.

Men den allra största kostnaden för bolagen är inget som kommunen kan påverka.

– Det handlar om räntekostnader, vatten och avlopp, värme, el, tjänster och material. Det har gått upp jättemycket och fortsätter att gå upp. Yrkandet är långt ifrån bolagens ökade kostnader, säger Svenska Bostäders VD Stefan Sandberg.

Men är detta kostnader som ska bäras upp av hyresgästerna?

– Jag har både en förväntan och en förhoppning om att regeringen ska kunna tillsätta stöd för de som behöver det i denna unika situation. Det är ett spår. Sen står vi som bolag också för ett stort bidrag i och med att vi kommer få ta en stor smäll och bära mycket av kostnaderna.

Om ni inte får igenom den höjning ni önskar, hur kommer det påverka bolagen?

– Hyrorna är våran enda intäkt tillsammans med parkeringsavgifter. Våra intäkter återinvesteras och stannar i bolaget. Får vi inte tillräckligt blir det svårare att leverera den service som förväntas av oss, och att bedriva en bra verksamhet helt enkelt.